Các đảng bộ báo cáo kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4

31/10/2012 | 16:08:00

(Chinhphu.vn)-Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu các quận, huyện, thị ủy; Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc; Các sở, ban, ngành trực thuộc TP báo cáo kết quả kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trước ngày 10/11.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban thường vụ các quận huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của TP Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Để thực hiện các bước tiếp theo, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc báo cáo, xin ý kiến Ban chấp hành đảng bộ cấp mình về kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể, cá nhân ban thường vụ cấp ủy. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Thành phố báo cáo, xin ý kiến đảng ủy cơ quan, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể và cá nhân đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP.

Các đơn vị sẽ hoàn thiện báo cáo gửi về Bộ phận Thường trực chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và Ban Tổ chức Thành ủy theo Quy định trước ngày 10/11/2012.

Sau khi Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả kiểm điểm bước đầu (dự kiến trong tháng 11/2012), thì các đơn vị mới tiếp tục triển khai các bước tổ chức kiểm điểm ở cấp cơ sở và đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, Tổ giúp việc Bộ phận Thường trực và các tổ công tác của Thành ủy chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình tổ chức thực hiện có báo cáo gửi Ban Thường vụ.
Nhật Nam

Bản để in Lưu vào bookmark

Xem tiếp