Cán bộ, công chức cần nêu cao danh dự và trách nhiệm

08/01/2014 | 08:00:00

(Chinhphu.vn) - Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đề nghị các cán bộ, công chức thành phố nêu cao tinh thần vì danh dự và trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các chủ trương của thành phố, đặc biệt là trong thực thi công vụ.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ngọc Hà

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, trong năm 2013, ba mục tiêu lớn là tăng trưởng hợp lý, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Cải cách hành chính theo tinh thần “Năm kỷ cương hành chính” được thực hiện quyết liệt, đã tạo được chuyển biến rõ nét trong kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành ở một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt. Vẫn còn những tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức chưa làm hết trách nhiệm; thậm chí còn để xảy ra những vụ việc sai phạm nghiêm trọng mà thành phố đã và đang chỉ đạo xử lý kiên quyết, nghiêm minh. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn cần phải tiếp tục quan tâm, tháo gỡ; kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư xã hội đạt thấp. Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản còn nhiều; nợ xấu ngân hàng vẫn ở mức cao.

“Ngoài những vấn đề chung nói trên, còn rất nhiều vụ việc cụ thể, những việc có tính chất cá biệt diễn ra hàng ngày mà báo chí và dư luận đã phản ánh, khiến chúng ta không thể không trăn trở, suy nghĩ, tìm giải pháp khắc phục”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Lưu ý các cấp, các ngành thành phố phải quan tâm khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém trên, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức cần nêu cao tinh thần vì “danh dự và trách nhiệm”, gương mẫu đi đầu trong các chủ trương của thành phố. Đặc biệt phải xây dựng cho được hình ảnh người cán bộ, công chức có trách nhiệm trong phục vụ nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin trong việc định hướng tư tưởng và dư luận. “Thành phố đã và đang làm khá tốt việc này, song so với yêu cầu, vị trí là Thủ đô của cả nước, việc làm của thành phố là chưa tương xứng, nhiều việc còn chậm, thiếu nhạy bén. Không ít cán bộ và cơ quan còn né tránh, ngại đưa thông tin và đối thoại với báo chí”, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nói.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Thành ủy Hà Nội năm 2014 là tiếp tục chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh trong tất cả các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các nghị quyết của Trung ương, Chương trình số 01 của Thành ủy, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung khắc phục, sửa chữa có hiệu quả những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm, không để yếu kém, hạn chế mới phát sinh...

Nhắc nhở công tác phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp các ngành thành phố hết sức quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách xã hội, người có công, các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát thị trường; chỉ đạo thực hiện thật tốt việc bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
 

Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ TP Hà Nội đã thông qua hai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TƯ 8 (kháo XI) bao gồm: Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 74-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng” và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Hội nghị cũng đã thông qua Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2014. Ngoài các nhiệm vụ giám sát thường kỳ, Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, giám sát chuyên đề liên quan đến các chương trình công tác. 

Hiền Lương

Bản để in Lưu vào bookmark

Xem tiếp