Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch

23/01/2013 | 14:20:00

(Chinhphu.vn) - Chương trình 04-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội đã góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong việc xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Tưởng Huy Chiến chủ trì Họp Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình 04-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội.
Ảnh: Huy Anh.

Sáng 23/1, Ban Chỉ đạo chương trình 04-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội đã họp để thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình năm 2013, dự thảo kế hoạch sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chương trình và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chương trình 04-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội về “Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” giai đoạn 2011 - 2015 đến nay đã được 2 năm triển khai thực hiện.

Ban Chỉ đạo đã tập trung thực hiện chương trình nhằm mục tiêu: Mỗi công dân sống trên địa bàn Thủ đô đều trở thành những công dân tiêu biểu; xây dựng môi trường xã hội ổn định, lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách về chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng, nhu cầu về giáo dục, về văn hoá, thể thao, du lịch. Chương trình đã góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong việc xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thành phố cũng đã ban hành quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn và tập trung triển khai, quán triệt đồng bộ, rộng khắp tới từng cơ sở.

Ông Tưởng Huy Chiến, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội khẳng định, chương trình 04-CT/TU sau 2 năm triển khai thực hiện rộng khắp ở các địa phương, đơn vị đã góp phần từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu của chương trình, củng cố từng bước hoàn thiện, tạo dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phong phú từ vùng nội đô tới vùng ven đô, xoá dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, hạn chế những tác động tiêu cực của cơ chế kinh tế thị trường, bảo tồn các giá trị truyền thống của dân tộc…

Tuỳ theo điều kiện thực tế đặc thù của từng địa phương, đơn vị đều có sự vận dụng và cách triển khai khác nhau như: Quận Long Biên quan tâm xây dựng đồng bộ các thiết chế cơ sở, Quận Hà Đông chú trọng thực hiện quy hoạch các thiết chế văn hoá – thể thao, Quận Đống Đa xây dựng quy hoạch mạng lưới trường học, Quận Ba Đình đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá trong cộng đồng dân cư, huyện Mỹ Đức có nhiều cố gắng trong tổ chức, quản lý khai thác du lịch khu di tích Hương Sơn và Hồ Quan Sơn, huyện Thanh Trì tập trung triển khai đề án khôi phục các điệu múa cổ, dân gian…

Năm 2013, Ban Chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Thành phố, cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”… Tiến hành giám sát công tác thực hiện chương trình ở một số sở, ngành, quận huyện, thị xã. Thường trực Ban chỉ đạo cũng sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ, hiệu quả việc thực hiện 43 đề án, dự án thuộc chương trình ở các sở: Giáo dục – Đào tạo; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học – Công nghệ; Nội vụ, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ xây dựng cuốn sách “Chương trình 04-CT/TU trong thời kỳ hội nhập” để phát hành tới các cơ sở. Tổ chức điều tra xã hội học về hiệu quả của việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong chương trình 04-CT/TU của Thành uỷ đối với đời sống của nhân dân Thủ đô.

Huy Anh

Bản để in Lưu vào bookmark

Xem tiếp