Công bố kết quả kiểm tra về kiểm soát TTHC tại Hà Nội

16/09/2011 | 18:35:00

(chinhphu.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 12-16/9, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) - Văn phòng Chính phủ đã kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại Thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo đoàn công tác Cục Kiểm soát TTHC  thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại Thành phố Hà Nội. Ảnh: Chinhphu.vn

Buổi công bố kết quả kiểm tra vừa diễn ra chiều 16/9.

Điểm nổi bật : bộ phận một cửa

Tiến hành kiểm tra tại Văn phòng UBND Thành phố, 17 sở; 6 quận, huyện; 12 xã, phường, thị trấn, đoàn công tác cho rằng UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai và thực thi công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC một cách có trách nhiệm, hoạt động kiểm soát TTHC tại 3 cấp chính quyền đã đạt được những kết quả tích cực.

Điểm nổi bật là việc tổ chức thực hiện bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại các khu vực thuận lợi, được đầu tư trang bị các phương tiện, hệ thống máy vi tính nối mạng nhằm phục vụ tốt nhân dân.

Hầu hết các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định về TTHC, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thái độ hòa nhã, đúng mực. Qua trao đổi với một số người dân đến làm thủ tục, đoàn công tác ghi nhận sự hài lòng của người dân về thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC; ở một số nơi, một số trường hợp thủ tục được giải quyết trước thời hạn, tạo thuận lợi cho người dân.

Từ tháng 1/2011 đến nay, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành 4 văn bản chỉ đạo, điều hành để đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động kiểm soát TTHC.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế để cùng rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Tính đến ngày 30/8/2011, mới có 12/26 quận, huyện gửi quyết định cử cán bộ đầu mối, hầu hết các sở, ngành chưa gửi quyết định cử cán bộ đầu mối.

Thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn công tác TTHC tới lãnh đạo và cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, thị xã. Tuy nhiên, các sở, ngành được kiểm tra đều mới chỉ tổ chức quán triệt nội bộ về hoạt động này trong các cuộc họp giao ban mà chưa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tất cả cán bộ, công chức thuộc sở, ngành.

Công tác đánh giá tác động và lấy ý kiến đơn vị kiểm soát TTHC đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC của Thành phố Hà Nội chưa được thực hiện tốt. Theo báo cáo của Sở Tư pháp, Sở đã thực hiện thẩm định 43 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhưng mới chỉ có 1 dự thảo có đánh giá tác động về TTHC và lấy ý kiến Phòng Kiểm soát TTHC theo đúng quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

Trong 8 tháng đầu năm 2011, các sở, ngành đã tham mưu cho Chủ tịch UBND Thành phố ký ban hành 22 bộ thủ tục hành chính thực hiện ở ba cấp chính quyền. Tuy nhiên, việc công khai vẫn chưa bảo đảm quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (số lượng TTHC công khai niêm yết TTHC tại trụ sở tiếp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, công bố thiếu mẫu đơn, tờ khai).

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu: Báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn công tác là khách quan, chính xác. Ảnh: Chinhphu.vn

Việc đánh giá tác động TTHC là vô cùng quan trọng

Tại buổi công bố kết quả kiểm tra, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của Thành phố Hà Nội đều đồng tình cao với những kết luận kiểm tra, coi đó là sự ghi nhận kịp thời những nỗ lực, cố gắng, đồng thời cũng rà soát lại những mặt còn hạn chế, cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cũng nêu những kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành, đặc biệt trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện luật, nghị định, tránh tình trạng chồng chéo, thiếu văn bản hướng dẫn có thể xảy ra.

Lãnh đạo đoàn công tác của Cục kiểm soát TTHC đã bước đầu làm rõ những kiến nghị của các sở, ngành, địa phương.

Đoàn công tác lưu ý các sở, ngành về việc cần xác định khâu hết sức quan trọng trong công tác kiểm soát TTHC là việc thực hiện đánh giá tác động TTHC của các văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành. Nếu thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm công tác này, chắc chắn tránh được việc ban hành những TTHC gây phiền nhiễu cho người dân, không khả thi, không hợp pháp hoặc quá tốn kém trong quá trình triển khai thực hiện.

Các sở, ngành địa phương cần đẩy mạnh quán triệt để làm chuyển biến sâu hơn về tư tưởng, nhận thức tới từng cán bộ, công chức, viên chức; đưa việc kiểm điểm thực hiện công tác cải cách TTHC vào nội dung giao ban của UBND Thành phố; đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức về hoạt động kiểm soát TTHC.

Cùng với đó, đẩy mạnh và duy trì một cách thường xuyên việc rà soát các TTHC và lấy ý kiến tham vấn của các đối tượng chịu tác động khi dự thảo văn bản có quy định về TTHC.

Từ nay đến cuối năm 2011, Hà Nội sẽ có kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại các đơn vị chưa được đoàn công tác của Cục Kiểm soát TTHC- Văn phòng Chính phủ kiểm tra đợt này. Kết quả kiểm tra của Thành phố sẽ được tổng hợp cùng với kết quả kiểm tra của 5 Thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xuân Tuyến

Bản để in Lưu vào bookmark

Xem tiếp