Hà Nội hỗ trợ kinh phí dồn điền đổi thửa

04/04/2012 | 14:15:00

(Chinhphu.vn) - Khuyến khích thực hiện dồn điền đổi thửa là một trong những nội dung trong “Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn thành phố Hà Nội” giai đoạn 2012-2016 được HĐND Thành phố Hà Nội thông qua sáng nay 4/4.

Dồn điển đổi thửa tạo thuận lợi cho cơ giới hóa

Những đối tượng được hỗ trợ là UBND cấp xã, Hợp tác xã nông nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thực hiện “dồn điền, đổi thửa” trong vùng sản xuất nông nghiệp phù hợp với qui hoạch nông nghiệp đến năm 2020, đạt yêu cầu sau khi dồn mỗi hộ chỉ còn 1-2 thửa/hộ.

Theo đó, Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí đo đạc đất đai, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng bản đồ, quy hoạch đồng ruộng, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, định mức quy định của nhà nước; hỗ trợ Ban chỉ đạo cấp xã, thôn kinh phí hoạt động, tổ chức hội họp, tuyên truyền. Mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/ha. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố.

Kinh phí đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng sau khi dồn điền, đổi thửa cũng sẽ được Thành phố hỗ trợ 70%, trong đó ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ 50% cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp huyện hỗ trợ 20%.

Thành phố cũng sẽ hỗ trợ toàn bộ bằng tiền để mua vật tư (khối lượng vật tư được tính theo định mức kỹ thuật quy định của nhà nước) khi thực hiện kiên cố hóa đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng. Trong đó ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ 80% cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp huyện hỗ trợ 20%.

Quyết định trên là tin mừng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Ông Phan Minh Nguyệt Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội cho rằng việc Thành phố thông qua chính sách hỗ trợ nông nghiệp nói chung, chính sách dồn điền đổi thửa nói riêng sẽ tạo điều kiện về mặt pháp lý rất quan trọng cho sự phát triển của công ty này và của nền sản xuất nông nghiệp Hà Nội.

Theo ông Phan Minh Nguyệt, khó khăn hiện nay của không ít doanh nghiệp là ruộng đồng manh mún, không đầu tư chiều sâu được, không áp dụng khoa học công nghệ và không thể cơ giới hóa.

Ông Phan Minh Nguyệt nêu dẫn chứng, doanh nghiệp của ông đã tiến hành việc đã thuê đất của dân ở huyện Phúc Thọ thành vùng để làm mô hình trồng rau sạch, tập hợp đưa giống tốt, hướng dẫn bà con cùng quản lý và cùng bao tiêu sản phẩm rau sạch, để quản lý an toàn thực phẩm; trả tiền cho người dân và mời nông dân cùng làm nhưng hơn một năm nay, công ty không thể tổ chức thành vùng chuyên canh trồng rau sạch được được. Lý do là doanh nghiệp này không dồn được đất vì trong số 100 hộ, có 20 hộ không tham gia, không cho công ty thuê đất.

Ông Phan Minh Nguyệt cho rằng để công tác dồn điền đổi thửa thành công, sau khi có chính sách hỗ trợ này, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính các địa phương của thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội, Hà Nội hiện vẫn còn tới 113.589,56ha, chiếm 73,51% tổng diện tích đất nông nghiệp cần phải dồn điền đổi thừa. Theo kế hoạch, trong năm 2012, Hà Nội triển khai công tác dồn điền đổi thửa đồng bộ ở tất cả các huyện để mỗi hộ còn 1-2 ô trên toàn bộ diện tích còn lại. 

Việt Hà

Bản để in Lưu vào bookmark

Xem tiếp