Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

13/08/2009 | 09:08:00

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Chức vụ

Họ và tên

Chủ tịch

 Nguyễn Thế Thảo

Phó Chủ tịch

 Phí Thái Bình

Phó Chủ tịch

 Vũ Hồng Khanh

Phó Chủ tịch

 Nguyễn Huy Tưởng

Phó Chủ tịch

 Đào Văn Bình

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Khôi

Phó Chủ tịch

Hoàng Mạnh Hiển

Phó Chủ tịch

Ngô Thị Thanh Hằng

Phó Chủ tịch

Trịnh Duy Hùng

Các Ủy viên

- Phí Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô

- Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc Sở Nội vụ

- Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Thành phố

- Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng UBND Thành phố.


                                                  ------------------------------------------------------------------------------------

                                                  SƠ
ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Bản để in Lưu vào bookmark

Xem tiếp