Lấy ý kiến việc đổi mới chính sách cho giáo viên

25/03/2014 | 10:09:00

(Chinhphu.vn) - Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang tiến hành lấy ý kiến về việc đổi mới chính sách đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động của ngành giáo dục trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa
Việc lấy ý kiến nhằm đánh giá đúng thực trạng thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ nhà giáo, người lao động ngành giáo dục hiện nay; ghi nhận các ý kiến, nguyện vọng về đổi mới chế độ chính sách; làm rõ thực trạng mặt được và chưa được, nguyên nhân, đề xuất những kiến nghị, giải pháp xây dựng chế độ, chính sách trong thời gian tới.

Qua việc lấy ý kiến, làm rõ thực trạng về đội ngũ cán bộ, giáo viên như số lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ về tỷ lệ giáo viên/lớp, tuổi bình quân, số đã nghỉ hưu và và số mới tuyển dụng vào ngành trong 5 năm trở lại đây. Phân tích đặc thù giáo viên dạy 2 buổi/ngày ở phổ thông, thời gian lao động của giáo viên trong một tuần.

Từ đó, đánh giá khái quát thực trạng đội ngũ ở mặt được, mặt chưa được, nguyên nhân, giải pháp và các kiến nghị về xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục.

Bên cạnh đó, làm rõ việc thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp lương (ưu đãi, thâm niên…), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của giáo viên công lập và ngoài công lập; Các chế độ, chính sách về đánh giá nhà giáo, luân chuyển, điều động, Chế độ nghỉ hưu, nghỉ 1 lần của giáo viên ở mỗi cấp học…

Ngành giáo dục sẽ có đánh giá về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng; các chế độ, chính sách về thu hút, tuyển dụng; các chế độ chính sách về khen thưởng, kỷ luật; về nhà ở công vụ và chính sách đặc thù đối với giáo viên các trường chuyên biệt; chính sách đối với nhà giáo thuộc các vùng đặc biệt khó khăn…

Từ những ý kiến này, ngành giáo dục Hà Nội sẽ có đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách, nêu rõ những bất cập, từ đó kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về đổi mới công tác xây dựng chính sách đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động trong thời gian tới.
Gia Huy

Bản để in Lưu vào bookmark

Xem tiếp