Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa

30/03/2014 | 11:44:00

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vi liên quan chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, karaoke, vũ trường.

Để thực hiện có hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đặc biệt là kinh doanh ngành nghề karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND TP yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố.

Trong đó, đặc biệt lưu ý tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, karaoke, vũ trường đảm bảo lành mạnh, đúng pháp luật theo quy hoạch.

UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các đơn vị có liên quan củng cố tổ chức, hoạt động đội kiểm tra liên ngành thanh, kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, hoạt động in, phát hành phát hành xuất bản phẩm… Sở Lao động, Thương binh và xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội nhất là đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn…

Bên cạnh đó, UBND TP cũng đề nghị Ủy ban MTTQ TP Hà Nội và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp  luật  của Nhà nước đối với hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đến các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp; các quận, huyện, thị xã kiện toàn đội kiểm tra liên ngành quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, giải quyết, xử lý triệt để các cơ sở sản xuất kinh doanh karaoke không phép; kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh không đúng quy định gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Thùy Anh

Bản để in Lưu vào bookmark

Xem tiếp