Thành ủy Hà Nội chuẩn bị Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ lần thứ XV

11/01/2010 | 21:15:39

(Chinhphu.vn) - Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ thành phố, quyết định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2010-2015 và những năm tiếp theo, phấn đấu đến hết năm 2015 Hà Nội cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Hà Nội sẽ phát huy truyền thống 1000 năm

Sáng 11/1, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIV) thảo luận về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XV Đảng bộ thành phố; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2009, phương hướng, nhiệm vụ năm 2010; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2009.

Theo Dự thảo lần thứ I, Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hà Nội, Chủ đề đại hội lần này là: Phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ thành phố là văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Thành ủy.

Vì vậy, trong quá trình thảo luận cần chú ý đến tính kế thừa và phát triển những nội dung đã được tổng kết, đánh giá trong nhiệm kỳ này, như: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ khóa XIV của các địa phương trước khi hợp nhất, đặc biệt là đánh giá sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về mở rộng địa giới Thủ đô; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương (khóa X).

Đồng chí lưu ý, chủ đề của Đại hội là vấn đề quan trọng, cần ngắn gọn, nêu bật được những thành tố chính, những định hướng lớn, phù hợp với định hướng chung của cả nước, đồng thời gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong 5 năm tới.

Góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo, ông Trương Thế Cầu, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên cho rằng, thành phố cần xác định khâu đột phá mới là quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm. “Trong giai đoạn mới, thành phố đầu tư xây dựng bệnh viện, trường học ở vùng ngoại thành sẽ có lợi hơn ở nội thành. Việc làm này sẽ có cơ hội giãn dân ra ngoại thành”, ông Cầu nói.

Đồng quan điểm trên, ông Lê Văn Hoạt, Bí thư Huyện ủy Mê Linh cho biết: Chủ trương giãn dân ra ngoại thành đã có nhưng chưa hề có cơ chế, chính sách kèm theo nên việc thực hiện chủ trương này chưa thành công.


Hà Chính

Bản để in Lưu vào bookmark

Xem tiếp