Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

05/10/2012 | 10:28:00

(Chinhphu.vn) - Qua 9 tháng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, TP. Hà Nội đã đạt được nhiều chuyển biến trong việc tuyên truyền sâu rộng đến các ban, ngành, đoàn thể, các quận, phường, tổ dân phố và các hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh, con người thanh lịch.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được TP. Hà Nội triển khai từ nhiều năm nay, nội dung chủ yếu của phong trào là xây dựng các mô hình văn hóa như xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa.

Xây dựng mô nình đơn vị văn hoá là điểm mới của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Ảnh: Minh họa.

Qua nhiều năm thực hiện, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Mô hình làng văn hóa và mô hình tổ dân phố văn hóa càng ngày càng thể hiện được tính ưu việt, phù hợp với đặc điểm, tình hình và tính chất địa bàn các khu vực dân cư. Việc đăng ký, bình xét công nhận gia đình văn hóa tại các địa phương được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, đúng tiến độ với tỷ lệ đăng ký đạt trên 90% so với tổng số hộ dân.

Điểm mới trong phong trào năm nay là việc xây dựng mô hình đơn vị văn hóa. Thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào đến từng đơn vị, tuy còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhưng mô hình này vẫn được triển khai rộng rãi trong khối các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang… tạo được những kết quả tích cực.

Phong trào cũng chú trọng hơn đến mạng lưới truyền thanh phường, xã, thị trấn để kịp thời truyền đạt các thông tin cần thiết đến với người dân tại từng khu vực. Hệ thống Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Thể thao, các đội thông tin tuyên truyền từ Thành phố đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động với nhiều hình thức sinh động bên cạnh các hình thức cổ động truyền thống như dùng panô, áp phích, băng rôn, tờ gấp… để tuyên truyền được đến mọi nhà, mọi lứa tuổi tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào.

Trong công tác xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thành phố đã tập trung vào việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tập trung hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách từ đào tạo đến sử dụng, đãi ngộ đội ngũ cán bộ cũng như phát triển hệ thống cơ sở đào tạo. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, hỏi, tang gia đã được thực hiện đúng quy định, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, loại bỏ các thủ tục rườm rà không cần thiết.

Trong 3 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời, tập trung vào những nhiệm vụ như:  Tiếp tục củng cố và kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp với thành phần theo định hướng của Trung ương; thực hiện đồng bộ từ Trung ương tới các cơ sở. Tập trung đẩy mạnh nếp sống văn minh trong mùa lễ hội, việc cưới, việc tang; đặc biệt, học tập mô hình thực hiện cưới hỏi tiết kiệm tại huyện Đông Anh. Chú trọng công tác xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch; bổ sung tiêu chí xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch, đồng thời chuẩn bị đánh giá, bình xét theo tiêu chí của năm 2011…

Huy Anh

Bản để in Lưu vào bookmark

Xem tiếp