Bắc Từ Liêm: Nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU

21/11/2018

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 26/4/2016, của Thành ủy Hà Nội về “đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” tại quận Bắc Từ Liêm đã làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận, phường đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ.

Bộ phận một cửa quận Bắc Từ Liêm
Năm 2018, để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, Quận ủy và UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành 87 văn bản chỉ đạo. Ngay ngày đầu tiên đi làm sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, UBND Quận đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong công tác tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ hành chính. Cán bộ, công chức bộ phận tiếp dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các đơn vị chấp hành nghiêm thời gian tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ hành chính theo quy định; 100% các hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn. 
 
Cùng với đó, quận đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt tại các trường, lồng ghép tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt tổ dân phố, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận. Phát tờ rơi, pano, áp phích, niêm yết công khai tại các nhà văn hóa tổ dân phố, khu dân cư, tại bộ phận một cửa quận, phường. Triển khai lắp đặt màn hình phục vụ tuyên truyền qua mạng tại trụ sở UBND Quận và 13 phường, các khu chung cư cao tầng, trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, nhà văn hóa tổ dân phố, chợ trên địa bàn quận. Thành lập tổ hỗ trợ trực tại bộ phận một cửa Quận, phường hướng dẫn công dân thực hiện các TTHC trực tuyến...
 
Để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, quận thường xuyên quán triệt, phổ biến đối với với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi công cộng, UBND quận đã in 1.200 quyển nội dung Quy tắc ứng xử, 300 bảng niêm yết để bàn chuyển tới các đơn vị.
 
Bên cạnh đó, UBND đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC, trực tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử tại 19 đơn vị với 48 cuộc (tăng 37,15% so với năm 2017: 35 cuộc). Trong đó, kiểm tra công vụ tại 13 đơn vị với 36 cuộc kiểm tra theo hình thức đột xuất không báo trước (tăng 38,47% so với năm 2017: 26 cuộc), kiểm tra công tác nội vụ tại 6 đơn vị, kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử tại 6 đơn vị. 
 
Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC) luôn được tổ chức thực hiện kịp thời, chính xác, rõ ràng. 100% TTHC thực hiện tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử của UBND quận. Việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC được thực hiện thường xuyên qua nhiều kênh thông tin khác nhau như: số điện thoại đường dây nóng, hòm thư điện tử công vụ.
 
Tính đến ngày 14/10, quận tiếp nhận 307.485 hồ sơ hành chính, giải quyết được 305.480 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,35%. Trong đó, 303.768 hồ sơ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn, đạt tỷ lệ 99,44%. Trên địa bàn quận, đã vận hành 24 tổ dân phố điện tử (thuộc 12/13 phường). Tổng hồ sơ dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 phải giải quyết là 5.825 hồ sơ, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà là 4.658/5.825 hồ sơ, đạt 80%.
 
Chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 từ ngày 1/8/2018 đến nay, quận phải giải quyết 175 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 100%. Tỷ lệ công dân nộp trực tuyến tại nhà đạt 100%. TTHC chuyển phát tại nhà cho tổ chức, công dân qua đường bưu điện là 730 hồ sơ. 
 
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 08-CTr/TU, quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực cải cách theo hướng hiện đại hóa trong quản lý, điều hành và phục vụ của các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch và giải quyết TTHC; đặc biệt là mô hình đăng ký xếp hàng giải quyết TTHC qua mạng đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch TTHC; đánh giá xếp loại chỉ số CCHC 12 phòng chuyên môn, 13 phường năm 2019.
 
(Theo HN Portal)