Bước đi vững chắc trong xây dựng nông thôn mới

17/01/2019

(Chinhphu.vn) – Sau 8 năm chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Quốc Oai đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Đặc biệt huyện không còn nợ xây dựng cơ bản. Đây là bước đi vững chắc trong quá trình xây dựng NTM của huyện.

Đường làng, ngõ xóm huyện Quốc Oai ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Thành Nam

Theo báo cáo Huyện ủy Quốc Oai, trong năm 2018, qua rà soát, đánh giá, chấm điểm kết quả duy trì, chất lượng tiêu chí xây dựng NTM của huyện có chuyển biến tích cực. Cụ thể, UBND huyện đã thực hiện việc rà soát, đánh giá, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM của địa phương theo Quyết định số 1980 của Chính phủ, Quyết định số 2072 của UBND TP. Hà Nội và Hướng dẫn số 48 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả, toàn huyện có 20/20 xã đạt từ 95 điểm trở lên; 10/20 xã đạt số điểm tăng từ 0,25 đến 2 điểm so với điểm ban đầu công nhận; nhiều tiêu chí được củng cố và nâng cao.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang và hiện đại; quản lý đô thị nhiều mặt có chuyển biến tích cực; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Quốc Oai đã phê duyệt vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại 16 xã; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh của các xã: Ngọc Liệp, Phú Cát và thị trấn Quốc Oai. Trên cơ sở đó, nhiều địa phương đã thực hiện thành công mô hình phát triển kinh tế cho giá trị cao, như sản xuất lúa chất lượng cao tại các xã Ngọc Liệp và Liệp Tuyết; trồng nhãn chín muộn tại xã Đại Thành; trồng chè và nuôi trồng thủy sản an toàn tại xã Hòa Thạch; sản xuất rau an toàn tại xã Yên Sơn; chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư tại các xã: Cấn Hữu, Đông Yên… Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2018, huyện Quốc Oai có hơn 94% số người trong độ tuổi lao động có việc làm, thu nhập ổn định; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,46%...

Để chỉnh trang cảnh quan, cải tạo môi trường nông thôn, năm 2018, huyện Quốc Oai đã trồng hơn 400 cây hoa ngũ sắc hai bên đường vào các thôn: Ngọc Bài (xã Ngọc Liệp), Đồng Vàng (xã Phú Mãn) và trục chính vào xã Phượng Cách. Ngoài ra, huyện còn trồng hơn 200 cây hoa ngũ sắc tại 4 điểm nhà văn hóa thuộc thị trấn Quốc Oai và xã Ngọc Mỹ… Tính đến nay, toàn huyện đã có 41 đoạn đường trồng hoa và 22 điểm sinh hoạt cộng đồng có cảnh quan xanh - sạch - đẹp…

9/9 chỉ tiêu NTM đã hoàn thành

Phát huy những kết quả đạt được và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Quốc Oai đang nỗ lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, huyện NTM. Đồng thời thực hiện lộ trình xây dựng các địa phương đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết, thực hiện chương trình xây dựng huyện nông thôn mới, Quốc Oai đã cơ bản hoàn thành 14 chỉ tiêu của 9/9 tiêu chí. Hiện nay, huyện tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị các cấp, các ngành thẩm định, công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Huyện cũng phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên; tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn 95%; bảo đảm lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập, duy trì ổn định tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 55-60 triệu đồng/năm.

Huyện tiếp tục phát triển công nghệ sạch theo hướng bền vững, tạo điều kiện và khuyến khích việc xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề; đẩy mạnh các mô hình nông nghiệp theo hướng sản xuất chuyên canh tập trung giá trị cao, bền vững và an toàn thực phẩm.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa thông tin, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thành Nam