Các chỉ tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp đạt khá

21/09/2018

(Chinhphu.vn)-9 tháng, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp 9 tháng đầu năm của Hà Nội ước tăng 7,4% (cùng kỳ tăng 6,7%). Giá trị gia tăng ngành công nghiệp ước tăng 7,7% (cùng kỳ 7,38%). Các chỉ tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong 9 tháng đầu năm 2018 có nhiều tín hiệu tích cực. Các doanh nghiệp được Thành phố tạo điều kiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Ước cả năm 2018, giá trị gia tăng ngành công nghiệp sẽ tăng 8,6%, đạt và vượt  chỉ tiêu HDNĐ Thành phố giao (tăng 7,7-8,1%). Sản lượng điện thương phẩm đạt 11.972,8 triệu kWh (tăng 11,33% so với cùng kỳ 2017, đạt 68,45% kế hoạch EVN giao).

Trong lĩnh vực thương mại, thị trường hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn 9 tháng được quản lý tốt, giá cả ổn định, đáp ứng đa dạng nhu cầu nhân dân. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán đã không xảy ra hiện tượng thiếu hàng và tăng giá đột biến nhờ chủ động dự trữ hàng hóa, kiểm soát, nắm bắt sát sao tình hình giá cả và tổ chức tốt hệ thống phân phối, nhất là các khu vực nông thôn, các xã miền núi, khu công nghiệp.  

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ 9 tháng trên địa bàn Hà Nội ước đạt 1.819,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% (cùng kỳ: 9,6%). Trong đó, Thương nghiệp đạt 901,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1%; Khách sạn nhà hàng đạt 27,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10%; Du lịch lữ hành đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4%; Dịch vụ đạt 247,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7%. Tổng mức bán lẻ ước đạt 367,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% (cùng kỳ: 9,8%).

Giá cả thị trường cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng đầu năm tăng khoảng 3,94-3,98% (cùng kỳ: 3,51%).

Theo đánh giá của Sở Công Thương Hà Nội, cung ứng hàng hóa phát triển tốt, đáp ứng đa dạng nhu cầu nhân dân; không xảy ra hiện tượng thiếu hàng và tăng giá đột biến trong các dịp cao điểm do chủ động dự trữ hàng hóa, kiểm soát, nắm bắt chặt chẽ tình hình giá cả và tổ chức tốt hệ thống phân phối, nhất là các khu vực nông thôn, các xã miền núi, khu công nghiệp... Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống gian lận thương mại tiếp tục được tăng cường.

Hà Nội tiếp tục khuyến khích phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ văn minh, hiện đại; đã rà soát quy hoạch mạng lưới chợ; đẩy mạnh thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các chợ đầu mối.

Đến nay, đã có 27/27 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã được phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi chợ giai đoạn 2017-2020; 445/454 chợ đã được phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng (đạt 98%); 451/454 chợ đã được phê duyệt Nội quy hoạt động (đạt 99,3%); 322 chợ đã được phê duyệt phương án giá dịch vụ theo Quyết định 56/2016/QĐ-UBND của Thành phố trong tổng số 403 chợ đã phân hạng (đạt 80%)…

Ước cả năm 2018, tổng mức bán lẻ trên địa bàn tăng 10-11%, bằng với mức tăng cùng kỳ.

9 tháng, đà tăng trưởng xuất khẩu của Thành phố tiếp tục duy trì. kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 10,51 tỷ USD, tăng 21,6% (cùng kỳ: 8,7%), trong đó, khu vực vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 4,99 tỷ USD, tăng 14,4%; khu vực ngoài nhà nước ước đạt 4,08 tỷ USD, tăng 35,3%; khu vực nhà nước ước đạt 1,44 tỷ USD, tăng 13,5%. 

Ước cả năm 2018, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn dự kiến tăng 24%, vượt mức chỉ tiêu HDNĐ Thành phố giao (tăng 7,5-8%).

Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 22,49 tỷ USD, tăng 6,5%, thấp hơn mức cùng kỳ (22,6%).

Minh Anh