Các sản phẩm có doanh thu từ 10 tỷ đồng được xét chọn sản phẩm chủ lực

10/04/2019

(Chinhphu.vn) - Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 1520/HD-SCT về đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội.

Hà Nội khuyến khích các sản phẩm có doanh thu từ 10 tỷ đồng được xét chọn sản phẩm chủ lực

Theo đó, sản phẩm công nghiệp chủ lực được đánh giá, xét chọn gồm: Các doanh nghiệp có trụ sở hoặc nhà xưởng sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố có các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển có doanh thu từ 10 tỷ đồng/năm trở lên có báo cáo chứng minh, cam kết việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý chất lượng sản phẩm, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật thuộc danh mục sản phẩm được ban hành tại các Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 và Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Các sản phẩm không thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao gồm: Các sản phẩm có doanh thu, sản xuất công nghiệp đạt mốc 100 tỷ/năm trở lên (không áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất thủ công mỹ nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có kim ngạch xuất khẩu đạt từ 1 triệu USD/năm trở lên; các sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng sáng tạo, xu hướng phát triển và khả năng hội nhập cũng như các yếu tố mang ý, nghĩa xã hội khác.

Sở Công Thương cũng nêu rõ, quyền lợi của doanh nghiệp được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực: Sẽ được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội; được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Đề án sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội và các chính sách hiện hành.

Trách nhiệm của doanh nghiệp được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực là cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu hồ sơ tham gia đăng ký xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố; cung cấp thông tin về sản phẩm đăng ký xét chọn chọ Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội khi có yêu cầu.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đánh giá, công nhận xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội từ ngày 1/4 đến 31/7 hằng năm; thời gian đánh giá, xét chọn từ tháng 1/8 đến ngày 15/9 hằng năm; thời gian công bố trong vòng 60 ngày kể từ ngày quyết định công nhận có hiệu lực.

Vĩnh Hoàng