Các TCTD đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho phát triển

07/11/2018

(Chinhphu.vn)- Trong cơ cấu tổng dư nợ, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.650 nghìn tỷ đồng chiếm 88,36% và tăng 18,69%.

Theo báo cáo của NHNN chi nhánh Hà Nội, dự kiến đến 31/12/2018, tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cả cho vay và đầu tư) của các TCTD trên địa bàn đạt Hà Nội đạt 1.870 nghìn tỷ đồng, tăng 16,92% so với 31/12/2017.

Thực hiện các giải pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, 10 tháng đầu năm nay, các TCTD trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có các biện pháp đẩy mạnh huy động vốn, điều chỉnh tăng lãi suất huy động đối với các kỳ hạn dài để thu hút và cải thiện cơ cấu nguồn vốn. Do vậy, nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn có tốc độ tăng trưởng khá, đảm bảo cân đối đủ để thực hiện cấp tín dụng và chấp hành các quy định của pháp luật về tỷ lệ đảm bảo an toàn.

Dự kiến đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 3.090 nghìn tỷ đồng, tăng 17,43% so với 31/12/2017. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tương đối ổn định. Các TCTD trên địa bàn đã chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt đối với khách hàng có phương án kinh doanh hiệu quả, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Dự kiến đến 31/12/2018, tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cả cho vay và đầu tư) của các TCTD trên địa bàn đạt 1.870 nghìn tỷ đồng, tăng 16,92% so với 31/12/2017. Trong cơ cấu tổng dư nợ, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.650 nghìn tỷ đồng chiếm 88,36% và tăng 18,69%.

Trong tổng dư nợ cho vay, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 140.830 tỷ đồng, chiếm 8,52%; dư nợ cho vay DNNVV đạt 609.270 tỷ đồng, chiếm 36,86%; cho vay chính sách xã hội đạt 8.347 tỷ đồng, chiếm 0,51%; và cho vay xuất khẩu đạt 159.673 tỷ đồng, chiếm 9,66% tổng dư nợ cho vay.

Về cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, kể từ đầu chương trình đến nay, cam kết cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp là 538.125 tỷ đồng trong đó năm 2018 đạt 139.454 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 505.602 tỷ đồng. Lãi suất cho vay phổ biến 6-6,5%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn, 8-9%/năm đối với các khoản vay trung và dài hạn.

Các TCTD tích cực tham gia đầu tư xây dựng nông thôn mới

Tính đến nay, cho vay của các thương mại gồm Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Công Thương và Ngân hàng Ngoại thương luôn dẫn đầu với số dư nợ cho vay lớn nhất đạt gần 36 nghìn tỷ đồng, gồm 85.529 khách hàng cá nhân, 982 doanh nghiệp và 10 HTX, liên hiệp HTX, chiếm tỷ trọng 87,37% dư nợ của toàn ngành.

Tính đến cuối tháng 10/2018, toàn Thành phố Hà Nội đã có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến tháng 9/2018 đạt 43,16 triệu đồng/người/năm.

Những kết quả đạt được chứng tỏ những biện pháp của ngành Ngân hàng Hà Nội đã bước đầu phát huy được hiệu quả và có tác động tích cực đến việc triển khai cho vay phục vụ phát triển kinh tế tại các địa phương xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới, từng bước tạo điều kiện cho các địa phương này đáp ứng được các tiêu chí về nông thôn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Minh Anh