Quận Ba Đình: Triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách hành chính năm 2018

(15/01/2018

(Chinhphu.vn)-Năm 2018, quận Ba Đình đặt mục tiêu 100% các dịch vụ công trực tuyến cấp quận, cấp phường được triển khai theo chỉ đạo của thành phố. 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 100% các TTHC được công khai, minh bạch theo quy định.

"Năm kỷ cương hành chính" với nhiều kết quả nổi bật

(31/12/2017

(Chinhphu.vn) - “Năm kỷ cương hành chính” 2017 kết thúc với nhiều giải pháp quyết liệt và trọng tâm thực hiện để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, Qua đó, TP.Hà Nội đã có kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ.

Từ 2/1/2018, Hà Nội cấp GPLX trực tuyến mức độ 4

(30/12/2017

(Chinhphu.vn)-Sở GTVT Hà Nội triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

(28/12/2017

(Chinhphu.vn)-Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, năm 2017, với khối lượng công việc chung của Sở KH&ĐT tăng gần 15% so với năm 2016, mức độ phức tạp hơn, thời gian giải quyết ngắn, trong bối cảnh biên chế tiếp tục giảm, Sở KH&ĐT đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được kết quả khá toàn diện.

Điều tra xã hội học để xác định chỉ số CCHC

(01/11/2017

(Chinhphu.vn)-Hà Nội sẽ điều tra xã hội học với 22 đơn vị cấp sở và 30 đơn vị cấp huyện để xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong nội bộ Thành phố năm 2017.

‘Alo, Cục Thuế Hà Nội xin nghe’

(01/11/2017

(Chinhphu.vn)-Đây là một trong những mô hình CCHC mà Đoàn thanh niên Cục Thuế Hà Nội duy trì thực hiện từ năm 2014 đến nay nhằm xây dựng hình ảnh về cán bộ ngành thuế và môi trường làm việc văn hóa, văn minh.

Không để nhiều đơn vị cùng đến kiểm tra một doanh nghiệp

(31/10/2017

(Chinhphu.vn) - Trước phản ánh của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhắc nhở các đơn vị tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính; không thể để tình trạng có ngày có đến 5 đoàn thanh tra, kiểm tra đến một doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Hà Nội đã ban hành danh mục hơn 200 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

(27/09/2017

(Chinhphu.vn)-Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017, Thành phố Hà Nội hiện đã tiến hành rà soát và ban hành danh mục 201 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai đợt 2 trong năm 2017. 

Nghiêm cấm nhũng nhiễu khi giải quyết TTHC

(27/09/2017

(Chinhphu.vn)-UBND Thành phố Hà Nội vừa ra văn bản về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

Quận Hai Bà Trưng tăng cường triển khai Dịch vụ công trực tuyến

(26/09/2017

(Chinhphu.vn)-UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch về tăng cường công tác tuyên truyền triển khai Dịch vụ công trực tuyến năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn quận.