Thêm 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

(13/07/2017

(Chinhphu.vn)-Theo kế hoạch, Thành phố Hà Nội sẽ triển khai mở rộng 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong đó, có 10 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, 6 dịch vụ công trực tuyến cấp xã việc triển khai sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn.

Tổ chức tốt ‘Một cửa liên thông’ để thực hiện cải cách thuế

(10/07/2017

(Chinhphu.vn)-UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2016-2020.

Công bố TTHC thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT

(10/07/2017

(Chinhphu.vn)-UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ TTHC mới trong lĩnh vực môi trường và TTHC mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết tháng 8, Hà Nội số hóa xong dữ liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

(10/07/2017

(Chinhphu.vn)-Dự kiến đến hết tháng 8/2017, Sở KH&ĐT Hà Nội sẽ số hóa xong toàn bộ dữ liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở và hết tháng 9 sẽ đồng bộ dữ liệu đã số hóa lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Chỉ số CCHC của Hà Nội xếp thứ 3 cả nước

(01/07/2017

(Chinhphu.vn)-Thành phố Hà Nội được Bộ Nội vụ đánh giá đạt kết quả cao nhất về tính năng động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

Thực hiện tốt việc kết nối dữ liệu dùng chung theo quyết định của Thủ tướng

(13/06/2017

(Chinhphu.vn)-Theo kết quả rà soát tình hình triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến nay 100% TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả.

Phát động cuộc thi "Thủ đô Hà Nội với công tác CCHC" năm 2017

(02/06/2017

(Chinhphu.vn)- Sáng nay 2/6, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chính thức phát động Cuộc thi tuyên truyền về  “Thủ đô Hà Nội với công tác cải cách hành chính” năm 2017 trên báo chí.

Hà Nội sẽ quản lý dân cư qua mạng

(01/06/2017

(Chinhphu.vn)- Từ nay đến hết năm 2017, thành phố Hà Nội sẽ triển khai diện rộng số hóa dữ liệu, trước mắt tập trung số hóa dữ liệu hộ tịch.

Hà Nội sẽ hành động vì doanh nghiệp

(17/05/2017

(Chinhphu.vn) - “Cùng với quyết tâm đổi mới sâu sắc, TP. Hà Nội sẽ hành động vì doanh nghiệp, xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành công việc”.

Sở TTTT: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử

(27/04/2017

(Chinhphu.vn) - Thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Hà Nội đang chủ đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát huy dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ trong ngành.