Sơ kết triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông

(21/08/2017

(Chinhphu.vn)-UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 186/KH-UBND về sơ kết triển khai thực hiện Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND thành phố ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc TP.Hà Nội.

Tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

(26/07/2017

(Chinhphu.vn)-Nửa đầu năm 2017, trên địa bàn TP.Hà Nội có hơn 152.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, tuy nhiên số hộ kinh doanh đã chuyển lên doanh nghiệp hiện tại mới chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.

Giữa tháng 8, có thêm 6 dịch vụ công trực tuyến tới cấp xã, phường

(20/07/2017

(Chinhphu.vn)- Từ ngày 15/8 tới, 6 dịch vụ công trực tuyến cấp xã: đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký chấm dứt giám hộ, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch sẽ được triển khai tại 416 xã, thị trấn trên địa bàn Hà Nội.

Thêm 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

(13/07/2017

(Chinhphu.vn)-Theo kế hoạch, Thành phố Hà Nội sẽ triển khai mở rộng 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong đó, có 10 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, 6 dịch vụ công trực tuyến cấp xã việc triển khai sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn.

Tổ chức tốt ‘Một cửa liên thông’ để thực hiện cải cách thuế

(10/07/2017

(Chinhphu.vn)-UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2016-2020.

Công bố TTHC thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT

(10/07/2017

(Chinhphu.vn)-UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ TTHC mới trong lĩnh vực môi trường và TTHC mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết tháng 8, Hà Nội số hóa xong dữ liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

(10/07/2017

(Chinhphu.vn)-Dự kiến đến hết tháng 8/2017, Sở KH&ĐT Hà Nội sẽ số hóa xong toàn bộ dữ liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở và hết tháng 9 sẽ đồng bộ dữ liệu đã số hóa lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Chỉ số CCHC của Hà Nội xếp thứ 3 cả nước

(01/07/2017

(Chinhphu.vn)-Thành phố Hà Nội được Bộ Nội vụ đánh giá đạt kết quả cao nhất về tính năng động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

Thực hiện tốt việc kết nối dữ liệu dùng chung theo quyết định của Thủ tướng

(13/06/2017

(Chinhphu.vn)-Theo kết quả rà soát tình hình triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến nay 100% TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả.

Phát động cuộc thi "Thủ đô Hà Nội với công tác CCHC" năm 2017

(02/06/2017

(Chinhphu.vn)- Sáng nay 2/6, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chính thức phát động Cuộc thi tuyên truyền về  “Thủ đô Hà Nội với công tác cải cách hành chính” năm 2017 trên báo chí.