Phát động cuộc thi "Thủ đô Hà Nội với công tác CCHC" năm 2017

(02/06/2017

(Chinhphu.vn)- Sáng nay 2/6, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chính thức phát động Cuộc thi tuyên truyền về  “Thủ đô Hà Nội với công tác cải cách hành chính” năm 2017 trên báo chí.

Hà Nội sẽ quản lý dân cư qua mạng

(01/06/2017

(Chinhphu.vn)- Từ nay đến hết năm 2017, thành phố Hà Nội sẽ triển khai diện rộng số hóa dữ liệu, trước mắt tập trung số hóa dữ liệu hộ tịch.

Hà Nội sẽ hành động vì doanh nghiệp

(17/05/2017

(Chinhphu.vn) - “Cùng với quyết tâm đổi mới sâu sắc, TP. Hà Nội sẽ hành động vì doanh nghiệp, xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành công việc”.

Sở TTTT: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử

(27/04/2017

(Chinhphu.vn) - Thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Hà Nội đang chủ đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát huy dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ trong ngành.

Giải quyết hơn 1,8 nghìn TTHC thuộc thẩm quyền

(21/04/2017

(Chinhphu.vn)-Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, Thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ.

Long Biên: Sáng tạo hơn nữa để tiếp tục đi đầu về CCHC

(11/04/2017

(Chinhphu.vn) - Là quận đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, về tỷ lệ chuẩn Quốc gia về y tế, giáo dục..., Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị quận Long Biên sáng tạo hơn nữa để tiếp tục dẫn đầu Thành phố về cải cách hành chính.

Hà Nội có nhiều sáng kiến trong sắp xếp bộ máy hành chính

(29/03/2017

(Chinhphu.vn) - Trong tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, Hà Nội đã có nhiếu sáng kiến, mô hình mới theo đúng tinh thần tinh giản nhưng cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, bài bản khoa học không gây mất đoàn kết…, nhiều cách làm hay có thể nhân rộng cả nước.

Người nộp thuế hài lòng với công tác hỗ trợ quyết toán thuế

(23/03/2017

(Chinhphu.vn) - Ngày 23/3, điểm tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế của Cục Thuế Hà Nội tại khách sạn La Thành chính thức đón người nộp thuế. Việc thêm điểm tiếp nhận hồ sơ quyết toán mới được người nộp thuế đánh giá cao và khá hài lòng.

Sự đồng tình của người dân là thước đo trong cải cách hành chính

(21/03/2017

(Chinhphu.vn) - Thuận lợi trong quá trình triển khai khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc TP. Hà Nội là sự đánh giá tích cực và đồng tình từ người dân và tổ chức khi họ được thể hiện suy nghĩ và có tiếng nói với các cơ quan cung ứng dịch vụ công.

Quận Hoàn Kiếm: Triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả tích cực

(17/03/2017

(Chinhphu.vn)-Thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT của Thành phố, đặc biệt là kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp huyện, xã, năm 2016, quận Hoàn Kiếm đã triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả rõ rệt: tỷ lệ các hồ sơ đăng ký trực tuyến của công dân, tổ chức ngày càng tăng.