Chủ động ngăn chặn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

18/02/2019

(Chinhphu.vn) - Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã yêu cầu các đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, tránh nguy cơ bùng phát.

Tiêm phòng vaccine là cách phòng bệnh hiệu quả cho gia súc, gia cầm. Ảnh: Thiện Tâm

Cụ thể, theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, các đơn vị thuộc Chi cục và nhất là các địa phương cần phải chủ động ngăn chặn và khống chế có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm như: Bệnh lở mồm long móng gia súc, bệnh cúm gia cầm, bệnh tai xanh lợn, bệnh dại động vật và một số bệnh truyền nhiễm khác ở gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm cũng góp phần đưa ngành chăn nuôi phát triển bền vững, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN&PTNT, UBND Thành phố và Sở NN&PTNT Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, trang thiết bị chuyên ngành cần thiết và kinh phí cho công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Quản lý, sử dụng, bảo quản vật tư, hóa chất và vaccine có hiệu quả, đúng quy định, không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư. Ngoài hai đợt tiêm phòng đại trà, thực hiện tiêm phòng bổ sung hàng tháng cho số gia súc, gia cầm sinh ra, nuôi mới chưa được tiêm phòng và gia súc, gia cầm đã hết miễn dịch. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có chăn nuôi gia súc, gia cầm không thực hiện tiêm phòng.

Tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho UBND các cấp để chỉ đạo, huy động được mọi lực lượng, các tổ chức chính trị xã hội đồng loạt cùng tham gia phối hợp phòng, chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm và chăn nuôi, giết mổ an toàn. Tổ chức quản lý chăn nuôi, giết mổ và giám sát dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, giết mổ, đặc biệt tại các ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ cao và đảm bảo an toàn cho người trực tiếp tham gia và những người liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Đẩy mạnh thanh, kiểm tra trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ và phòng, chống dịch bệnh, kiên quyết ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, Luật An toàn thực phẩm, các văn bản dưới luật, chế độ chính sách và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để người dân biết và tự giác thực hiện.

Xây dựng lộ trình đóng cửa hoạt động của các hộ, điểm giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, đưa các điểm, hộ giết mổ nhỏ lẻ vào giết mổ tại các khu giết mổ tập trung. Phối hợp các tỉnh, thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, đặc biệt kiểm soát việc vận chuyển kinh doanh gia súc, gia cầm lưu thông trên địa bàn Hà Nội. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định.

Thiện Tâm