Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tiếp công dân định kỳ hằng tháng

18/11/2018

(Chinhphu.vn) - Thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ 3, tuần thứ 3 hàng tháng.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trên địa bàn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp công dân đồng thời tại 02 trụ sở (số 34 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm và số 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông) vào thời gian nêu trên và ủy quyền cho các Phó Chủ tịch UBND Thành phố luân phiên tiếp công dân.

Tính từ 15/8/2017 đến 15/8/2018, UBND Thành phố đã thực hiện 24 buổi tiếp công dân tại trụ sở với 453 lượt công dân. Sau buổi tiếp định, kỳ hàng tháng, Chủ tịch UBND Thành phố đã có các Thông báo kết luận, chỉ đạo Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về tiếp công dân và giải quyết đơn thư của công dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội định kỳ tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo trách nhiệm của Đại biểu HĐND Thành phố, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc từ các đơn thư, kiến nghị của công dân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì tiếp, họp, chỉ đạo xử lý, giải quyết tất cả các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, nổi cộm trên địa bàn Thành phố.

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Ban Tiếp Công dân của thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Theo UBND TP. Hà Nội từ ngày 01/01/2018 đến nay, đã tiếp: 4.115 lượt với 7.521 công dân (tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2017); tiếp và xử lý, giải quyết 183 lượt đoàn khiếu kiện đông người (tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017); tiếp nhận và xử lý: 13.296 đơn (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2017).

Nguyên Phương