Chú trọng hoàn thuế cho doanh nghiệp

22/03/2016

(Chinhphu.vn) - Trong những năm qua, bên cạnh việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao, Cục Thuế TP Hà Nội luôn chú trọng thực hiện tốt công tác hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Năm 2015, Cục Thuế TP Hà Nội đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho hơn 1.800 hồ sơ đề nghị, với hơn 1.800 lệnh hoàn trả thu ngân sách nhà nước, số tiền thuế đã hoàn cho doanh nghiệp là gần 10.000 tỷ đồng.

Trong đó, kiểm tra trước hoàn thuế sau đối với 427 hồ sơ, số tiền hoàn 2.004 tỷ đồng, hoàn trước kiểm tra sau đối với 1.403 hồ sơ với số tiền 7.982 tỷ đồng.

Riêng trong 2 tháng đầu năm 2016, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành 220 lệnh hoàn thuế giá trị gia tăng cho 220 hồ sơ đề nghị hoàn, số tiền hoàn là 2.305 tỷ đồng.

Theo ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có trên 128.000 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang hoạt động.

Hàng tháng, tại Cục Thuế TP Hà Nội phát sinh nhiều hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, trong đó, có nhiều trường hợp đề nghị hoàn thuế nhưng vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Để làm tốt công tác hoàn thuế, Cục Thuế TP Hà Nội thường xuyên tuyên truyền rộng rãi các chính sách về hoàn thuế nói để các doanh nghiệp nắm rõ và thực hiện đúng pháp luật. Những trường hợp doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc khi đề nghị hoàn thuế các phòng, các chi cục thuế có trách nhiệm hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Diệu Anh