Chương Mỹ: Đổi thay nhờ xây dựng Nông thôn mới

26/06/2019

(Chinhphu.vn) - Với mục tiêu phấn đấu từ nay đến cuối năm 2019 có thêm 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và đến năm 2020 có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện Chương Mỹ cần nỗ lực rất lớn để đạt được kế hoạch đề ra.

Nông thôn huyện Chương Mỹ đã có nhiều thay đổi từ chương trình xây dựng NTM. Ảnh: Thiện Tâm

Bí thư huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng cho biết, tính đến nay toàn huyện Chương Mỹ đã có 25 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã còn lại đều đạt và cơ bản đạt từ 15 tiêu chí trở lên, năm 2019 phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn và năm 2020 có thêm 3 xã đạt xã NTM nâng cao.

Có thể thấy nhờ thực hiện chương trình xây dựng NTM nên huyện Chương Mỹ đã có nhiều thay đổi về kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng. Hiện huyện đã thực hiện cơ bản xong công tác dồn điền đổi thửa, quy hoạch thủy lợi, đồng ruộng và các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Các tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất, từ giống cây trồng, vật nuôi đến kỹ thuật canh tác, chăn nuôi… Đặc biệt, sản phẩm nông nghiệp của huyện đã bắt đầu xây dựng được thương hiệu, giá trị 1ha canh tác năm 2018 ước đạt 120 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hạ tầng kinh tế - xã hội các xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ được tăng cường. Đường làng, ngõ xóm cơ bản đã được kiên cố hóa, các công trình thủy lợi đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong sản xuất nông nghiệp của người dân. Các trường học được đầu tư xây dựng mới, cải tạo đảm bảo khang trang, sạch đẹp, các thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp đảm bảo nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân nông thôn. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề và dịch vụ. Nhiều nghề truyền thống ở nông thôn được duy trì và mở rộng đã tạo thêm nhiều việc làm. Nhờ đó thu nhập của người dân được tăng lên qua các năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 43 triệu đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng cao. Đến nay toàn huyện đã xây dựng được 980m đường bích họa, 2.500m đường hoa.

Còn nhiều khó khăn

Mặc dù vậy, để đạt được mục tiêu xây dựng NTM đề ra, huyện Chương Mỹ còn gặp nhiều khó khăn. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, qua rà soát, đánh giá, đối chiếu với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện NTM và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đến nay, huyện Chương Mỹ đã có 7/9 tiêu chí đạt, gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, y tế-văn hóa-giáo dục, sản xuất, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM. Bên cạnh đó vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt như tỷ lệ số xã đạt xã NTM là 25/30 xã; tỷ lệ km đường huyện do huyện quản lý được bảo trì hàng năm chưa đảm bảo; hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện chưa đạt tiêu chuẩn, các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực-thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường chưa cao.

Đặc biệt, kết quả chấm điểm các tiêu chí huyện NTM theo hướng dẫn của UBND thành phố về đánh giá, chấm điểm tiêu chí huyện NTM, huyện Chương Mỹ được 91/100 điểm. Để đạt được mục tiêu huyện NTM huyện Chương Mỹ cần nỗ lực rất lớn để hoàn thành những tiêu chí chưa đạt.

Cụ thể, đối với tiêu chí tỷ lệ số xã đạt NTM là 100%, Ban chỉ đạo huyện đã xây dựng lộ trình tập trung chỉ đạo năm 2019 có thêm 5 xã đạt xã NTM, nâng tỷ lệ số xã được công nhận xã NTM của huyện lên 100%. Tập trung tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức của người dân, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm. Đồng thời rà soát tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, có giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Về xây dựng xã NTM nâng cao, đối chiếu với Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao thành phố Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ lựa chọn 3 xã: Quảng Bị, xã Lam Điền, xã Trường Yên đăng ký đạt xã NTM nâng cao vào năm 2020.

Khu nhà máy xử lý nước sạch liên xã Trung Hòa-Trường Yên cung cấp nước sạch cho nhân dân trong khu vực, đảm bảo tiêu chí Nước sạch trong xây dựng NTM. Ảnh: Thiện Tâm

Đối với 5 xã đăng ký đạt xã NTM năm 2019 gồm: Hoàng Văn Thụ, Tốt Động, Phụng Châu, Thanh Bình và Tiên Phương, tính đến tháng 6/2019, 5 xã đều đạt và cơ bản đạt từ 16-17 tiêu chí. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thắng, các xã này là các xã thuộc tốp cuối của huyện, có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ, hệ thống trường học các cấp chưa được công nhận trường chuẩn quốc gia. Trong đó, xã Tốt Động chưa có cấp trường học nào được công nhận trường chuẩn, xã Hoàng Văn Thụ mới có 1/6 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông, thủy lợi có nơi còn chưa đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tỷ lệ số thôn được công nhận làng văn hóa còn thấp, cá biệt như xã Phụng Châu tính đến tháng 6 xã mới có một thôn được công nhận làng văn hóa trên tổng số 5 thôn.

Phấn đấu hoàn thành tiêu chí

Vì vậy, để đạt được mục tiêu xã NTM vào cuối năm 2019, theo Bí thư huyện Nguyễn Văn Thắng, các xã chưa đạt cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong đội ngũ cán bộ, nhân dân về xây dựng NTM. Chỉ đạo HTX nông nghiệp xây dựng Đề án tái cơ cấu HTX để đạt yêu cầu của tiêu chí; các thôn, xóm đăng ký đạt làng văn hóa năm 2019 tập trung thực hiện tốt hương ước, quy ước làng văn hóa. Tập trung chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề, các cơ sở chăn nuôi xây dựng Phương án bảo vệ môi trường; vận động các ngành đoàn thể xã thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường nông thôn và giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.

Đồng thời cán bộ chuyên môn rà soát các đối tượng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã, tổ chức ký cam kết đối với cơ sở phân cấp theo cấp xã, hướng dẫn các cơ sở theo thẩm quyền cấp huyện lập hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, nâng cao chất lượng các tiêu chí cơ bản đạt để thực hiện chương trình, phấn đấu đến cuối năm 2019 về đích đúng theo kế hoạch.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao độ sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và sự quan tâm của toàn thể xã hội đối với công tác xây dựng NTM. Đặc biệt, cần vận động tới từng cộng đồng dân cư, từng người dân, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia bàn bạc, thực hiện và giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể trong xây dựng NTM.

Thường xuyên nhân rộng cách làm hay, mô hình tốt, khen thưởng kịp thời, thỏa đáng các điển hình tiên tiến, nhất là các cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện chương trình.

Thiện Tâm - Diệp Anh