Coi phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm

20/06/2019

(Chinhphu.vn) - 6 tháng đầu năm 2019, quận Hoàn Kiếm đã xác định phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là khâu đột phá tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các thông tin về chính sách của Thành phố và của quận.

Báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của quận Hoàn Kiếm cho thấy, kinh tế của quận tiếp tục ổn định và phát triển; tốc độ tăng trưởng về doanh thu ngành dịch vụ, thương mại và du lịch ước tăng 18,03%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt hơn 4.915 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, quận đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động buôn bán, kinh doanh, phòng chống gian lận thương mại; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh “bóng cười”, thuốc lá điện tử (Vape), thuốc lào Ả rập (Shisha) được quan tâm. 6 tháng đầu năm, đã kiểm tra, xử lý 171 vụ vi phạm, tịch thu hàng hóa và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,23 tỷ đồng. Công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá được chú trọng.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thi công và giải ngân các dự án trong kế hoạch vốn năm 2019. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm; tập trung chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự  án giải phóng mặt bằng ga ngầm S12; tiếp tục triển khai các dự án Đền Bà Kiệu, Ga ngầm C10...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, quận Hoàn Kiếm đã xác định phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là khâu đột phá tạo động lực để phát triển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các thông tin về chính sách của Thành phố và của quận. Cụ thể, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, công dân, quận Hoàn Kiếm đã công khai các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các quy hoạch, kế hoạch phát triển của Thành phố, các quy định hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính của quận trên Cổng giao tiếp điện tử của quận và tại địa điểm làm thủ tục hành chính để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn dễ tiếp cận, không mất thời gian tìm kiếm...

Quận cũng đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kết nối điện tử, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản cho người dân; công khai hóa thủ tục hành chính có liên quan về đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản; phấn đấu 80% các thủ tục hành chính trên địa bàn quận được cung cấp trực tuyến cấp độ 3,4. Phấn đấu thực hiện cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra và phối hợp thanh tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị; công khai kế hoạch kiểm tra để tránh trùng lặp, chồng chéo; tạo môi trường lành mạnh, an toàn để hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật; doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm...

Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính

Những tháng cuối năm 2019, quận Hoàn Kiếm sẽ đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện dịch vụ công trực tuyến phấn đấu đến hết 2019, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp mức độ 3 và 4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng, kéo dài...

Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; triển khai thi công xây dựng các hạng mục còn lại của dự án xây dựng giao thông và tầng kỹ thuật; xây dựng và triển khai Đề án “Tổ chức kinh doanh trên hè phố có đủ điều kiện”; tập trung cải tạo chỉnh trang đô thị các tuyến phố trên địa bàn quận theo kế hoạch năm 2019...

Đặc biệt, quận sẽ tập trung triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đề cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức. Nâng cao tính minh bạch và công khai các văn bản pháp quy, các kế hoạch, quy định của Thành phố, quận trên Cổng giao tiếp điện tử của quận để các tổ chức, doanh nghiệp. Xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Khuyến khích các sáng kiến cải cách nhằm rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố, phần mềm điều hành tác nghiệp; duy trì tốt Cổng TTĐT quận, 18 phường và các trường học; Trang thông tin điện tử Hoàn Kiếm 3600...

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistic, tạo thuận lợi và giảm chi phí kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế.

Diệu Anh