Công đoàn Y tế Thủ đô: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở

19/01/2019

(Chinhphu.vn) – Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợp ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động luôn được các cấp Công đoàn trong toàn ngành y tế xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao bằng khen, cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2018. Ảnh: Minh Nhung

Trong năm 2018, hoạt động công đoàn từ cấp ngành đến cấp cơ sở luôn được sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp, ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền đồng cấp… Công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn chăm lo cho đoàn viên công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Tổ chức các hoạt động bề nổi (biểu dương công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi, biểu dương gia đình tiêu biểu, Hội khỏe, Hội thi văn hóa ứng xử…) có chất lượng, tạo được uy tín với CNVCLĐ, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, thu hút, động viên đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh gắn với triển khai thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của UBND thành phố ban hành trong năm 2017. Các hoạt động văn hóa, thể thao được triển khai sâu rộng trong toàn ngành đã góp phầm nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trong CNVCLĐ, công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, từ đó đã động viên CNVCLĐ hăng hái tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn phát động.

Bên cạnh đó, Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn từ cấp ngành tới cơ sở hoạt động bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, chấp hành tốt Điều lệ. Những văn bản hướng dẫn, quy chế ban hành được xây dựng và thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế.

Hiện nay, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đang quản lý 86 Công đoàn cơ sở (trong đó khối hành chính sự nghiệp có 52 đơn vị, khối ngoài nhà nước có 34 đơn vị). Số CNVCLĐ có 20.164 người (nữ có 14.389 người), số đoàn viên công đoàn có 19.205 người (nữ có 13.724 người). Mặc dù gặp nhiều khó khăn, áp lực trong công tác chuyên môn, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhìn chung các đơn vị trực thuộc ngành tương đối ổn định, không có tình trạng mất việc làm, đình công, lãn công; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, pháp luật lao động theo quy định, không có tai nạn lao động.

Năm 2019, dự báo cũng là năm ngành y tế sẽ gặp không ít khó khăn, với phương hướng, nhiệm vụ đề ra, công đoàn ngành y tế Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, lấy người bệnh làm trung tâm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục quán triệt sâu sắc, toàn diện hơn nữa các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng, trọng tâm và mang lại hiệu quả thực chất phô trương hình thức. Chú trọng tới phong trào hướng về cơ sở, tập trung vào một số nội dung có liên quan thiết thực với người lao động gắn với thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành.

Cũng tại hội nghị Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2018. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn ngành Y tế Hà Nội. Ngoài ra, nhiều tập thể được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tặng Bằng khen, Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2018.

Minh Nhung