Công nghiệp và thương mại dịch vụ duy trì tăng trưởng khá

25/04/2019

(Chinhphu.vn)  - Thàng 4/2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,1% so tháng trước và tăng 7,5% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 7,1% so tháng trước và giảm 29,4% so cùng kỳ; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 1,8% và tăng 7,7%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 5,4% và tăng 8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,8% so tháng trước và tăng 2,9% so cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,8% so cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 29,5% so cùng kỳ năm 2018; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,9%; sản xuất và phân phối điện khí đốt, hơi nước, nước nóng tăng 7,9%; cung cấp nước, hoạt động quản lý nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực (chiếm tỷ trọng lớn trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo) 4 tháng đầu năm 2019 đạt mức tăng trưởng cao, cụ thể, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 14,7%; sản xuất da và các sản phẩmliên quan (tăng 23,5%); chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre (tăng 10,9%); sản xuất giường, tủ, bàn ghế (tăng 19,5%).

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 4 tăng 0,4% so tháng trước và tăng 1,1% so cùng kỳ năm 2018; tính chung 4 tháng đầu năm tăng 1,8% so cùng kỳ, trong đó: doanh nghiệp nhà nước giảm 1,1%; doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 1,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,1%.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 4 ước đạt 216.878 tỷ đồng, tăng 1,4% so tháng trước và tăng 11,6% so cùng kỳ năm trước; lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 885.889 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 4 đạt 26.850 tỷ đồng, tăng 1,7% so tháng trước và tăng 16,6% so cùng kỳ; tính chung 4 tháng đầu năm đạt 108.935 tỷ đồng, tăng 13,1% so cùng kỳ, trong đó nhóm hàng lương thực, thực phẩm đạt 26.339 tỷ đồng tăng 20,4%; xăng, dầu các loại đạt 15.729 tỷ đồng, tăng 9,4% so cùng kỳ; ô tô các loại đạt 14.458 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ...

Minh Anh