Công nhận điểm du lịch tại hai Bảo tàng Lịch sử

26/07/2018

(Chinhphu.vn)-UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định về việc công nhận điểm du lịch Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (tại 28A phố Điện Biên Phủ, quận Ba Đình) và Bảo tàng Lịch sử quốc gia (tại số 1 phố Phạm Ngũ Lão và 25 phố Tôn Đản, quận Hoàn Kiếm).

Bên ngoài Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam-Ảnh Internet

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử quốc gia có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan.

Các sở, ngành: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giao thông vận tải, Công an Thành phố, UBND quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển đối với điểm du lịch tại hai bảo tàng này đảm bảo hiệu quả, bền vững.

Bảo Khánh