Công tác lễ tân, đối ngoại phải hiệu quả, tiết kiệm, không lãng phí, phô trương

03/10/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố.

Cụ thể, việc đón, tiếp khách nước ngoài thăm Thành phố phải phù hợp với yêu cầu chính trị, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, luật pháp và thông lệ quốc tế nhằm góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác của Thành phố nói riêng và của Việt Nam nói chung với các địa phương, quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế.

Mức độ và nghi lễ đón tiếp khách nước ngoài thăm Thành phố phù hợp với quy định về thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trên cơ sở yêu cầu, mục đích của chuyến thăm, nguyên tắc đối đẳng trong quan hệ quốc tế, trọng thị, chu đáo, an toàn, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm không lãng phí, phô trương hình thức.

Quy định này quy định nghi thức, cách thức tổ chức và các vấn đề lễ tân đối ngoại liên quan tới việc đón tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tổ chức hoạt động đối ngoại tại thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng: Khách nước ngoài thăm Việt Nam do thành phố Hà Nội mời (bao gồm khách mời của lãnh đạo Thành phố và các đơn vị trực thuộc).

Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội triển khai thực hiện thống nhất Quy định này tại các đơn vị, tổ chức thuộc cơ quan mình. Chủ động phối hợp với Sở Ngoại vụ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác tiếp, đón, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện cần thiết khác trong thời gian diễn ra các hoạt động đối ngoại trên địa bàn khi có yêu cầu.

Minh Hương