Cung ứng điện ổn định trong 9 tháng

21/09/2018

(Chinhphu.vn)-Theo Sở Công Thương Hà Nội, 9 tháng qua, công tác dự phòng cung ứng điện luôn được bảo đảm, thực hiện tốt. Các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, 9 tháng qua, sản lượng điện thương phẩm đạt 11.972,8 triệu kWh (tăng 11,33% so với cùng kỳ 2017, đạt 68,45% kế hoạch EVN giao).

Sản lượng điện thương phẩm cực đại là 86,53 triệu kWh/ngày (ngày 5/7/2018 tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017); công suất sử dụng điện cực đại là 4.231MW lúc 14h ngày 5/7/2018 (tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017).

Tỷ lệ tổn thất điện năng là 3,49% (giảm 1,8% so với cùng kỳ 2017).

Minh Anh