Đã xử lý 44 tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp

25/03/2019

(Chinhphu.vn) - Sở NN&PTNT vừa rà soát kết quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tháng 3 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019.

Trong tháng 3, lực lượng thanh tra Sở NN&PTNT đã tăng cường thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và vật tư nông nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, đã thanh tra, kiểm tra 16 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, nông lâm sản, thủy sản, vệ sinh ATTP, kiểm lâm, đê điều. Ngoài ra, các đơn vị thuộc Sở còn tham gia các đoàn liên ngành thành phố kiểm tra 1.142 cơ sở, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 28 trường hợp với số tiền là 37,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Bởi lực lượng làm nhiệm vụ này ở các quận, huyện, thị xã vẫn thiếu, điều kiện trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế.

Mặt khác, văn bản quy phạm pháp luật quy định đối với một số lĩnh vực vẫn còn chưa rõ ràng cụ thể trong lĩnh vực giống vật nuôi, thủy sản, thức ăn chăn nuôi... gây ảnh hưởng đến quá trình thanh tra, kiểm tra.

Khắc phục hạn chế trên, trong tháng 4, Sở NN&PTNT tiếp tục kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp; xử lý các vi phạm phát hiện được trong quá trình kiểm tra.

Đồng thời, các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục kiểm tra các doàn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực giống cây trồng, phân bón; thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; thuốc bảo vệ thực vật; giống vật nuôi; vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp; lâm nghiệp và xử lý các vi phạm phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, Sở đôn đốc chỉ đạo các Chi cục trực thuộc tập trung triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác quản lý chất lượng vật tư và ATTP ngành NN&PTNT năm 2019.

Vĩnh Hoàng