Đảm bảo an toàn hoạt động thánh toán dịp Tết Nguyên đán 2019

21/02/2019

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội cho biết, trong tháng 2, Ngân hàng tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về tồ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2019, và chỉ đạo của NHNN về việc tăng cường giám sát, kiểm soát hoạt động thẻ ngân hàng để kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi sử dụng thẻ ngân hàng không đúng pháp luật và kiểm soát rủi ro, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo báo cáo của NHNN Chi nhánh Hà Nội, trong tháng 2/2019, hệ thống thanh toán của ngân hàng nhà nước (NHNN) và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố Hà Nội hoạt động tốt, chính xác, kịp thời và an toàn, công tác thanh toán thường xuyên đảm bảo chính xác, đáp ứng nhu cầu thanh toán của các tổ chức và cá nhân.

Về công tác tiền tệ kho quỹ, ngành ngân hàng đã tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiền mặt, đảm bảo an toàn kho quỹ trong hoạt động thu chi tiền mặt cho các TCTD và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau Tết Nguyên đán NHNN chi nhánh thành phố đã tập trung thu tiền các TCTD nộp về chi nhánh, chủ động phối hợp điều chuyển kịp thời lượng tiền mặt về kho tiền NHNN Việt Nam. Xử lý tiền thừa, thiếu qua kiểm đếm của các TCTD trên địa bàn.

NHNN Chi nhành TP. Hà Nội cũng đã phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trên địa bàn Hà Nội (Công an, Quản lý thị trường, Sở Văn hóa và Thê thao, Sở Thông tin và Truyền thông) kiểm tra hoạt động đổi tiền mệnh giá nhỏ và sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam để in bao lì xì không đúng quy định của pháp luật trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, NHNN chi nhánh xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác an toàn kho quỹ đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2019.

Các TCTD, các ngân hàng đã theo dõi sát diễn biến thu, chi tiền mặt của các chi nhánh trong hệ thống để kịp thời có phương án xử lý, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2019.

Ngoài ra, đã tổ chức tốt các hoạt động thanh toán phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; chủ động thống nhất kế hoạch để phục vụ tốt các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong việc thanh toán quốc tế, để không bị thiệt hại cho doanh nghiệp do chậm được thanh toán trong những ngày nghỉ Tết.

Minh Anh