Đảm bảo để Đảng đoàn Hội nhà báo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

10/05/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 9/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết Kết luận 102 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, đã làm việc với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam về tình hình thực hiện kết luận.

Cùng dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Đoàn kiểm tra sẽ tìm hiểu về việc thực hiện Kết luận số 102-KL/TƯ của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam; lắng nghe các đề xuất, kiến nghị, qua đó, nghiên cứu các giải pháp phù hợp với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

5 năm qua, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam luôn bám sát Kết luận 102 của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước về công tác báo chí, về hoạt động hội và Điều lệ Hội để chủ động đề ra chương trình công tác sát đúng, kịp thời, các cấp hội tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều sự kiện trọng tâm và nổi bật đã được tổ chức thành công, hoạt động ở các cấp hội ngày càng đi vào chiều sâu, vai trò và uy tín của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng được tăng cường trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Đồng chí Hồ Quang Lợi khẳng định, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam luôn bám sát Kết luận 102-KL/TƯ để chủ động đề ra chương trình công tác sát, đúng, kịp thời; lãnh đạo Cơ quan Trung ương Hội và các tổ chức Hội triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần sớm được khắc phục. Đơn cử ở một số cấp Hội và cơ quan báo chí còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo, phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên và khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam; hoạt động của Cơ quan Trung ương Hội đôi lúc vẫn thiếu tính chuyên nghiệp, nhân sự chất lượng cao chưa nhiều, sự phối hợp chưa chặt chẽ, ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả công tác...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá Hội Nhà báo Việt Nam là cơ quan có sự tin cậy cao về tổ chức, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội, là hội có nhiều thành viên, hoạt động sôi động, gắn liền với quá trình phát triển của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn những vấn đề cần quan tâm để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, cũng như bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đoàn đối với Hội Nhà báo Việt Nam…

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai muốn nghe ý kiến của Đảng đoàn Hội Nhà báo về quá trình chuyển sang cơ chế khoán kinh phí hoạt động, khoán biên chế... để đảm bảo để Đảng đoàn Hội nhà báo có thể thực hiện được nhiệm vụ chính trị mà Đảng giao.

Minh Hương