Đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các kỳ thi sắp tới

22/05/2019

(Chinhphu.vn) - Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019.

 

Sở Giao thông vận tải Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND các quận, huyện, các đơn vị thực hiện gói thầu quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tổ chức giao thông (sơn kẻ, biển báo), duy tu, bảo trì các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội đảm bảo êm thuận, đảm bảo trật tự an toàn giao thông để phục vụ tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm 2019.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng yêu cầu Thanh tra Giao thông vận tải Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Minh Anh