Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu quả, hiệu lực

06/10/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 4/9/2018, của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

Bên cạnh tiếp tục triển khai, thực hiện văn bản chỉ đạo của trung ương và thành phố, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể thực thi các quy định của pháp luật và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế đảm bảo hợp pháp, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thể thức, đáp ứng yêu cầu quản lý; hướng dẫn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh đúng theo các quy định của pháp luật và cam kết trong các FTA.

Nghiêm túc thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách thủ tuc hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tăng cường phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế và hướng dẫn việc thực thi các cam kết hội nhập cho người dân và doanh nghiệp; khuyến khích sự tham gia rộng rãi, tích cực và chủ động hơn nữa của khu vực tư nhân, các hiệp hội ngành, nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.

Đáng chú ý, UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp đầy đủ, cập nhật các thông tin về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế và hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp và người dân nắm bắt, hiểu biết và có thể tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn phổ biến các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng các cẩm nang tuyên truyền về các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường, ngành hàng; chú trọng phổ biến các cam kết hội hội nhập kinh tế quốc tế trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương.

Chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu trên địa bàn giúp định hướng, tranh thủ tận dụng các cơ hội của các FTA nhằm nâng cạnh tranh cho các doanh nghiệp thành phố, như: Tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011- 2020, định hướng đến năm 2030; thực hiện các chương trình tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế; tổ chức giao ban, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội; tiếp tục thực hiện các Chương trình, Đề án đã ban hành; phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh; tích cực triển khai hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thực hiện tốt công tác cảnh báo sớm về các biện pháp phòng vệ thương mại, như: Tổ chức các lớp tập huấn phổ biến pháp luật về phòng vệ thương mại nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về phòng vệ thương mại, chủ động ứng phó với các rào cản thương mại tại thị trường xuất khẩu, mặt khác khuyến khích doanh nghiệp và hiệp hội chủ động sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ hàng hóa sản xuất trong nước và của doanh nghiệp chủ động phòng tránh tranh chấp thương mại; xây dựng nội dung tuyên truyền về phòng vệ thương mại trên các báo trung ương và địa phương; đăng các thông tin liên quan trên trang Web của Sở Công Thương.

Minh Hương