Đẩy mạnh việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

20/03/2021

(Chinhphu.vn) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo, trong đó có nội dung đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Nữ cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội thanh lịch trong tà áo dài - Ảnh: Nhật Bắc

Theo đó, Thường trực Thành ủy đồng ý về chủ trương cho phép Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan về việc tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, thể thao về công tác, phục vụ thành phố; có chế độ đãi ngộ, tuyển dụng không qua thi tuyển đối với những nghệ sĩ, vận động viên có thành tích xuất sắc; cho phép được ký hợp đồng chuyên môn trong chỉ tiêu biên chế đối với các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công trẻ và một số lao động để bảo đảm cho các hoạt động thường xuyên của đơn vị. Nội dung này phải báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Thành ủy trong quý II/2021.

Thường trực Thành ủy nhất trí về chủ trương, giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan rà soát các khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm triển khai thực hiện đúng tiến độ và quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Nội.

Đồng thời cũng nhất trí giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát khó khăn, vướng mắc và tập trung tháo gỡ để bảo đảm kịp thời tiến độ đối với 12 công trình của các quận, huyện tổ chức SEA Games 31.

Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực, nguồn lực phát triển bền vững đất nước. Thể thao giúp cải thiện giống nòi, nâng cao thể chất, trí lực cho nhân dân. Thăng Long - Hà Nội với bề dày hơn 1000 năm văn hiến, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế, giao dịch quốc tế, có dân số đông, nguồn nhân lực dồi dào, nhiều tiềm năng, giàu truyền thống văn hóa.

Để văn hóa, thể thao phát triển tương xứng với vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội cần chủ động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu: Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ xây dựng Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn của đất nước; đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; lựa chọn tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao lớn, đặc trưng, tiêu biểu của Thủ đô và đất nước; đưa các sự kiện văn hóa, thể thao đẳng cấp khu vực, thế giới tổ chức tại Hà Nội...

Huy Thành