'Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường'

15/08/2019

(Chinhphu.vn) - Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), ngày 14/8, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Triển lãm “Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường”.

Bảo tàng lịch sử quân đội Việt Nam. Ảnh: Minh Nguyệt

Theo Trung tá Mai Thị Ngọc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, triển lãm “Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường” là dịp để chúng ta ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Người; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực học tập và làm theo Bác; xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; không ngừng phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Triển lãm giới thiệu gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, bài viết tiêu biểu phản ánh sức sống trường tồn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với non sông, đất nước; khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn mang tính thời đại sâu sắc trong lời Di huấn của Người. Đồng thời, giới thiệu với công chúng về những thành tựu nổi bật của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân.

Ngoài phần mở đầu triển lãm gồm 3 phần chính: Phần 1 - Thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần 2 - Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường; Phần 3 - Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Triển lãm là một hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ biến tư tưởng, tình cảm cao đẹp của mình thành những việc làm thiết thực theo gương Bác Hồ vĩ đại; phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Triển lãm đã góp phần giáo dục, khơi dậy cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hôm nay về lòng biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi nguyện học tập và làm theo Di chúc của Người, góp phần xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Người hằng mong ước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Minh Anh