Đổi mới nội dung hoạt động, xây dựng đội ngũ công đoàn vững mạnh

22/07/2019

(Chinhphu.vn) - Các cấp công đoàn của TP. Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có các giải pháp thiết thực, chuẩn bị tốt nguồn lực và đội ngũ cán bộ để có phương pháp hoạt động phù hợp trong điều kiện mới; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích; giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách với người lao động.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Gia Huy

Sáng 22/7, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7 2019) và tuyên dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiêu biểu.

Tuyên dương 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

Theo Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa, cùng với sự ra đời, phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, ngay từ những năm đầu của thế kỷ XX, công nhân Hà Nội đã sớm giác ngộ cách mạng, hình thành những cuộc đấu tranh sơ khai, tự phát. Tổ chức Công hội của công nhân Hà Nội bắt đầu được hình thành vào những năm 1927, 1928 ở các nhà máy, xí nghiệp, nhà ga...

Ngày 31/7/1946, Liên hiệp Công đoàn Hà Nội chính thức được thành lập thay cho Hội Công nhân cứu quốc. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, công nhân, lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giải phóng đất nước và xây dựng, bảo vệ Thủ đô.

Đến nay, Công đoàn Hà Nội đã trải qua 16 kỳ đại hội. Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đã thu hút đông đảo công nhân, viên chức, người lao động tham gia. Tổ chức Công đoàn Hà Nội không ngừng phát triển. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND thành phố, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành; phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn

Trong chương trình kỷ niệm, Công đoàn TP. Hà Nội vinh danh 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu đại diện cho 8.547 đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở toàn thành phố. Đây là các Chủ tịch công đoàn có tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn vững mạnh; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải khẳng định, Công đoàn Việt Nam đã trải qua chặng đường 90 năm hình thành và phát triển với một tầm vóc ngày càng lớn mạnh, thật sự là tổ chức Công đoàn cách mạng, có những đóng góp to lớn trong cuộc đấu tranh bền bỉ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong quá trình sáng tạo xây dựng nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

Đóng góp trong thành quả chung, Công đoàn thành phố Hà Nội có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những thành viên đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ và luôn là đơn vị tích cực, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong những năm gần đây, bên cạnh nỗ lực xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, LĐLĐ Hà Nội là đơn vị tiêu biểu trong việc tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố thực hiện chính sách khuyến khích thành lập công đoàn cơ sở, phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát triển phong trào sáng kiến sáng tạo thủ đô, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt kỳ vọng Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong hệ thống công đoàn, thực hiện sớm, hiệu quả cao những vấn đề trọng yếu. Tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh từ bên trong bằng lực lượng đoàn viên có ý thức tự giác và hành động công đoàn một cách có tổ chức. Các cấp công đoàn tiến hành đa dạng cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động người lao động để nâng cao ý thức về tổ chức Công đoàn Việt Nam - là tổ chức chính trị - xã hội , tự hào là thành viên của Công đoàn Việt Nam để xây đắp vững chắc nền móng của công đoàn.

Công đoàn TP. Hà Nội vinh danh 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh: Gia Huy

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực thi pháp luật lao động, chế độ chính sách với người lao động

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên, người lao động và nhân dân cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam để phát huy và ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng thời kỳ mới.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, LĐLĐ TP. Hà Nội cần tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động các đơn vị học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, kiến thức pháp luật để phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tiếp tục quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách với người lao động, kịp thời kiến nghị với cơ quan pháp luật và cấp trên để nghiên cứu, đề xuất nhằm tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tranh chấp lao động tập thể, xây dựng mối quan hệ hài hoà trong các doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, mỗi cán bộ công đoàn phải là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tích cực trong lao động sản xuất và hoạt động xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa tới tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động; quan tâm xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động; xây dựng, củng cố, phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và đầu tư cho các thiết chế phục vụ hoạt động của công đoàn các cấp; dành nguồn lực thoả đáng và kêu gọi nguồn lực xã hội hoá để thực hiện các nhiệm vụ ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công nhân, viên chức lao động và công tác đảm bảo an sinh xã hội trong công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất còn khó khăn. Bên cạnh đó tiếp tục tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động.

Hòa An