Gần 38 tỷ đồng cho dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

19/03/2016

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1302/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch tài chính của dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2016.

Tổng kinh phí thực hiện dự án trên là hơn 37,655 tỷ đồng, trong đó: Kinh phí do IDA tài trợ hơn 31,143 tỷ đồng; ngân sách thành phố đối ứng 2,222 tỷ đồng; kinh phí của tư nhân 4,29 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở quyết định phê duyệt kế hoạch tài chính của dự án, quyết định giao và phân bổ dự toán kinh phí cho Ban quản lý dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội; Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát, kiểm tra Ban quản lý dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội thực hiện dự toán được duyệt theo quy định quản lý tài chính hiện hành; hàng năm đánh giá kết quả thực hiện theo các chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt.

Ban quản lý dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ nhà nước quy định và thanh toán theo tiến độ triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật và thành phố về hồ sơ, tài liệu trình duyệt liên quan.

Anh Minh