Gần 4.700 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại

20/10/2020

(Chinhohu.vn) – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tính đến nay, số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 4.689 doanh nghiệp (tăng 10% so với cùng kỳ năm trước).

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được thực hiện quyết liệt ở tất cả các sở, ngành trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội Thủ đô. Lãnh đạo Thành phố đã tích cực làm việc với các bộ, ban, ngành để tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách; đồng thời chỉ đạo sâu sát các sở, ngành và địa phương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phục hồi tăng trưởng.

Tuy còn một số hạn chế trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng nhìn chung, cộng đồng doanh nghiệp đã có những ghi nhận tích cực về công tác tháo gỡ khó khăn cũng như nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp từ chính quyền Thành phố và các sở, ngành, địa phương trong bối cảnh hiện nay.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, số doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 19.787 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 258.115 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội lên 297.601 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 4.689 doanh nghiệp (tăng 10% so với cùng kỳ năm trước).

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, từ nay đến cuối năm 2020, Sở sẽ tham mưu UBND Thành phố tiếp tục chủ động tổ chức khảo sát, nắm bắt, ghi nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất của doanh nghiệp với nhiều hình thức phù hợp để kịp thời giải quyết và đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không thụ động, chờ đợi doanh nghiệp đến phản ánh mới xử lý. Tiếp tục đẩy mạnh triến khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác của Thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp năm 2020 và giai đoạn đến năm 2025. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp về thủ tục, chú trọng các dự án đầu tư lớn nguồn vốn cả trong và ngoài.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ và ủng hộ, hợp tác trong các chương trình cải cách, hiện đại hóa giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, các thủ tục hành chính thuộc các ngành như: Xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, y tế...

Đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tới công dân, các tổ chức, cá nhân, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị, điều hành phục vụ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ về thuế, xúc tiến, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Minh Anh