Giảm trên 8.700 biên chế hưởng lương từ ngân sách

23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Trong 9 tháng năm 2018, Hà Nội đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, giảm 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa thông tin tại buổi giao ban báo chí. Ảnh: Hòa An

Chiều 23/10, ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, đến nay, Thành phố đã hoàn thành việc rà soát, tổng hợp số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2020; ban hành kế hoạch nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố giai đoạn 2018-2021.

Toàn Thành phố đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, giảm 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Hoàn thành việc phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ giai đoạn 2018-2020 là 196/257 đơn vị.

Dự kiến, trong giai đoạn 2018-2021, Hà Nội giảm 11.221 biên chế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, phấn đấu thêm 61 đơn vị tự chủ đảm bảo đạt mục tiêu Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Riêng với ngành Y tế, theo ông Nguyễn Đình Hoa, ngành đã chủ động giao quyền tự chủ tài chính năm 2018 (đợt 1) cho 60 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Ngoài 5 bệnh viện đã thực hiện tự chủ hoàn toàn trong năm 2017 (gồm: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Hòe Nhai, Bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Ưng bướu Hà Nội) trong năm 2018, Sở Y tế đã giao thêm cho 13 bệnh viện xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên.

Tăng kiểm tra đột xuất

Đối với công tác cải cách hành chính của toàn Thành phố, ông Nguyễn Đình Hoa cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Thành phố đã triển khai đồng bộ toàn diện tất cả các nội dụng CCHC. Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện quyết liệt, tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, hỗ trợ đầu tư.

Công tác thanh tra, kiểm tra CCHC được chú trọng, tăng cường kiểm tra đột xuất, Thành phố đã tiến hành kiểm tra 22 cơ quan, đơn vị bao gồm: 4 sở, 4 quận, 2 huyện và 12 xã, phường, thị trấn.

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng được các đơn vị chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan đơn vị. Các cấp chính quyền của Thành phố đã xử lý kịp thời, nghiêm khắc, có tính chất răn đe đối với hành vi vi phạm kỷ cương hành chính của một số cán bộ công chức, được dư luận đồng tình và tác động mạnh mẽ đến nhận thức và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức Thủ đô.

Hiện nay, Hà Nội đã triển khai thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố tại 7 đơn vị, tiến tới thực hiện kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến 26/9/2018, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên toàn địa bàn TP là 556 (đạt 29%) trong đó 386 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 170 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Trong 3tháng cuối năm , Thành phố sẽ tiếp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị; triển khai kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2018 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận huyện thị xã; quy định khung chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND cấp xã.

Hòa An