Hà Nội cấp phép cho 184 cơ sở chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi

11/10/2018

(Chinhphu.vn) - Chi cục Thú y Hà Nội vừa rà soát kết quả công tác quản lý giống, thức ăn chăn nuôi 9 tháng năm 2018, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018.

Cụ thể, Thành phố đã cấp phép cho 184 cơ sở chăn nuôi và sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Trong đó, cơ sở chăn nuôi là 44; cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi có giấy đăng ký kinh doanh là 140 (96 cơ sở sản xuất trên địa bàn TP Hà Nội và 44 cơ sở có đăng ký kinh doanh tại TP. Hà Nội nhưng sản xuất ở tỉnh khác).

Trong 9 tháng năm 2018, Chi cục Thú y Hà Nội đã kiểm tra, đánh giá phân loại 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, 9 cơ sở chăn nuôi. Qua kiểm tra, đánh giá có 9 cơ sở xếp loại A và 10 cơ sở xếp loại B. Đồng thời, lấy 7 mẫu thức ăn chăn nuôi kiểm tra chất lượng và các chỉ tiêu an toàn.

Theo đánh giá, công tác quản lý giống, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Từ nay đến cuối năm, Chi cục Thú y Hà Nội tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác quản lý giống và thức ăn chăn nuôi; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá phân loại cở sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi và lấy mẫu kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi theo quy định. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp các ban, ngành liên quan, cơ quan truyền thông trong công tác kiểm tra, quản lý giống và thức ăn chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

Nguyên Phương