Hà Nội công khai 181 doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế

12/10/2018

(Chinhphu.vn) - Cục Thuế TP.Hà Nội vừa công khai đợt tháng 10/2018 danh sách 181 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất với số nợ hơn 1.083 tỷ đồng.

Trong đó, có 8 doanh nghiệp nợ 749,343 tỷ  đồng tiền sử dụng đất (số nợ tính đến thời điểm 30/9/2018) và 173 doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền 334,604 tỷ đồng (số nợ tính đến thời điểm 31/8/2018).

Đối với các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, đứng đầu danh sách là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 với số nợ tính là hơn 331,5 tỷ đồng.

Trong số 173 doanh nghiệp nợ thuế, phí  đăng công khai đợt này có 31 doanh nghiệp nợ với số tiền hơn 209,6 tỷ đồng, Cục Thuế đã đăng công khai từ các năm trước (năm 2015, 2016 hoặc 2017). Số doanh nghiệp trên đã nhiều lần bị Cục Thuế thành phố bêu tên nhưng do số nợ còn lớn nên tiếp tục bị công khai lại trong đợt tháng 10/2018. Đứng đầu danh sách này là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (MST 0100113303) với số nợ tính đến ngày 31/8/2018 là 164 tỷ đồng.

Theo sau là các đơn vị có số nợ trên 5 tỷ đồng, bao gồm Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vinawaco 25 nợ 11,9 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dưng Công trình giao thông 874 nợ 8,3 tỷ đồng; Công ty CP Thương mại và Vận tải biển Hà Nội nợ 5,6 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng chính thức công bố thêm 142 doanh nghiệp nợ thuế (công khai lần đầu) tại kỳ khóa sổ ngày 31/8/20118 với tổng số nợ gần 125 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2018, Cục Thuế đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu ngân sách đến từng Phòng, Chi cục Thuế, từng đội thuế và toàn thể các cán bộ công chức; trong đó, quyết liệt tiến hành các giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ  đọng. Bên cạnh đó, Cục Thuế TP luôn lắng nghe các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có các doanh nghiệp nợ thuế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với các khó khăn, vướng mắc về nợ của các doanh nghiệp liên quan đến các dự án đất, Cục Thuế TP thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan để tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, xem xét gia hạn, giãn, xóa nợ, không tính tiền chậm nộp… theo quy định để khơi thông dòng tiền, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước đồng thời giúp cơ quan thuế thu hồi được nợ đọng...

Nếu tính từ đầu năm 2018 đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã đăng công khai trên trang 1.446 đơn vị nợ tiền thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là 5.266 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 452 doanh nghiệp và dự án nộp 250 tỷ đồng.

Bích Phương