Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra hơn 20.450 cơ sở kinh doanh thực phẩm

21/05/2019

(Chinhphu.vn) – Theo số liệu thống kê từ Sở Y tế Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm nay, Thành phố tổ chức 690 đoàn thanh tra, kiểm tra về ATTP (10 đoàn tuyến Thành phố và 644 đoàn tuyến quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn). Kết quả đã thanh kiểm tra 20.459 lượt cơ sở, đạt 17.563 lượt cơ sở (86%), phạt tiền 896 cơ sở với số tiền phạt là hơn 3,8 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ dân sinh. Ảnh: Minh Anh

Trong đó, thành phố Hà Nội đã kiểm tra 18.058 cơ sở tuyến quận, huyện, thị xã. Kết quả, số cơ sở đạt 15.426. Số cơ sở vi phạm là 2.316 cơ sở, trong đó phạt cảnh cáo 209 cơ sở, phạt tiền 684 cơ sở với số tiền phạt là 2,6 tỷ đồng.

Trong quá trình thanh kiểm tra các đoàn xét nghiệm nhanh 9.438 mẫu, trong đó số mẫu đạt 8.182 mẫu đạt (tỉ lệ 86,7%).

Trong thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội cũng đã xét nghiệm tại labo giám sát chất lượng thực phẩm lấy 46 mẫu nông lâm thủy sản, Trong đó đã có kết quả của 38 mẫu, phát hiện 02 mẫu thịt lợn không đạt chỉ tiêu vi sinh (E.coli và TSVSVHK) và 01 mẫu thịt lợn không đạt chỉ tiêu Chloramphenicol. Ngoài ra, trung tâm đã sử dụng 5 lượt xe kiểm nghiệm nhanh của Thành phố, xét nghiệm nhanh 61 mẫu, phát hiện 01 mẫu dương tính với chỉ tiêu Chloramphenicol.  Các đoàn kiểm tra đã lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm labo 184 mẫu. Kết quả 168/181 mẫu đạt (11 mẫu không đạt về chỉ tiêu hóa học; 02 mẫu không đạt về chỉ tiêu vi sinh vật), 03 mẫu hiện chưa có kết quả.

Cùng với công tác thanh kiểm tra, tổ chức tập huấn cấp chứng nhận thanh tra chuyên ngành ATTP, công tác tuyên truyền cũng đã được chú trọng trong 5 tháng đầu năm nay.

Theo đó, các Sở, ngành, đoàn thể Thành phố, quận huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin 915 bài về ATTP, bản tin 332, đưa tin trên đài truyền hình 63 tin bài, phóng sự. Tổ chức nói chuyện về chuyên đề an toàn thực phẩm với tổng số 412 buổi/38.125 lượt người tham dự và tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở thực phẩm là 168 lớp/9.102 lượt người tham dự. Phát thanh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của quận, huyện và xã, phường, thị trấn: 7.598 lượt. Treo 758 chiếc băng rôn, khẩu hiệu; 814 áp phích tại các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; phát 120.589 tờ rơi, đĩa hình đĩa âm 1240 băng đĩa về thông điệp "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm".

Minh Anh