Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

19/07/2019

(Chinhphu.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố Hà Nội đã đấu giá quyền sử dụng đất được hơn 3 nghìn tỷ đồng. Để đạt được kế hoạch đề ra TP. Hà Nội hiện đang tích cực hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ.

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã trình HĐND Thành phố thông qua Danh mục dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 và phê duyệt Danh mục dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đối với 254 dự án đấu giá quyền sử dụng đất, tổng diện tích 1.124,97ha.

Đã điều chỉnh loại bỏ 18 dự án, diện tích 90,85ha và bổ sung 196 dự án đấu giá quyền sử dụng đất, diện tích 302,23ha vào Danh mục điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019. Thành phố đã xác định ranh giới thu hồi đất đất thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 75 dự án đấu giá quyền sử dụng đất, tổng diện tích: 210ha; ban hành 27 quyết định giao đất thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích 26,68ha.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 TP. Hà Nội đã đấu giá quyền sử dụng đất được 3.013,2 tỷ đồng, đạt 18,87% Kế hoạch 99/KH-UBND và đạt 46% dự toán thu ngân sách năm 2019 giao tại Quyết định số 81468/QĐ-CT ngày 12/12/2018 của Cục thuế Hà Nội.

Để đạt được mục tiêu từ nay đến cuối năm 2019, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Đoàn công tác Liên ngành làm việc tại các địa phương gặp khó khăn trong công tác đấu giá để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ. Ngoài ra các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ ưu tiên xử lý hồ sơ, văn bản liên quan đến công tác đấu giá trên địa bàn Thành phố, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thành phố sẽ chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung, khẩn trương triển khai tổ chức đấu giá các dự án đã đủ điều kiện đấu giá; tuyên truyền, vận động người dân để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật; rà soát các dự án đủ điều kiện để tổ chức đấu giá năm 2019.

Ngoài ra Thành phố dự tính trường hợp thị trường bất động sản ít sối động, nếu việc đưa ra đấu giá không hiệu quả (giá thấp), thì các Sở, ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố để điều chỉnh tiến độ, thu ngân sách, đảm bảo đấu giá quyền sử dụng đất đạt hiệu quả cao nhất.

Minh Anh