Hà Nội 'điểm mặt' hơn 200 doanh nghiệp nợ thuế, phí

21/05/2019

(Chinhphu.vn) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai danh sách 202 doanh nghiệp nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất tháng 5/2019 với số nợ lên đến 1.126 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai lần đầu danh sách 96 đơn vị nợ tổng cộng gần 100 tỷ tiền thuế, phí và tiền thuê đất. Trong đó, có 91 doanh nghiệp nợ gần 22 tỷ đồng đồng tiền thuế, phí. Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 với số nợ là 4,5 tỷ đồng (số nợ tính đến ngày 31/3/2019).

Bên cạnh đó là 4 đơn vị nợ 31,5 tỷ đồng tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Sỹ Ngàn với số nợ là hơn 15 tỷ đồng (tính đến ngày 31/3/2019). Danh sách cũng ‘điểm mặt’ 1 đơn vị nợ 46,9 tỷ đồng tiền sử dụng đất là Công ty TNHH MTV cơ khí Quang Trung.

Cục Thuế Hà Nội cũng công khai lại danh sách 106 đơn vị nợ hơn 1.026 tỷ đồng thuế, phí và các khoản liên quan đến đất. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế Hà Nội thực hiện công khai từ năm 2015 đến năm 2018. Trong đó, có 94 doanh nghiệp nợ 588,2 tỷ đồng thuế, phí. Đứng đầu danh sách là Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy với số nợ là là 168,4 tỷ đồng (tính đến ngày 31/3/2019). Có 5 doanh nghiệp nợ 13,055 tỷ đồng tiền thuê đất, cao nhất là Công ty cổ phần xây dựng số 12 Thăng Long nợ hơn 8 tỷ đồng; 7 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất 424,827 tỷ đồng, nợ nhiều nhất là Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà hơn 164 tỷ đồng.

Trước đó, từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019, Cục Thuế Hà Nội đã công khai lần đầu 258 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ hơn 1.099 tỷ đồng; công khai lại với 115 doanh nghiệp nợ thuế phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ 2.568 tỷ đồng (các đơn vị này đã được công khai các năm trước). Tổng cộng có 373 doanh nghiệp và dự án nợ là 3.667,5 tỷ đồng thuế, phí được công khai.

Kết quả sau khi đăng công khai đã có 104 doanh nghiệp và dự án nộp gần 36 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Diệu Anh