Hà Nội hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

14/02/2019

(Chinhphu.vn) - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (LĐLĐ) vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH-LĐLĐ tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019. Tháng hành động sẽ diễn ra từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/5/2019.

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, LĐLĐ TP yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động về AT,VSLĐ tại các trục đường vào cụm, điểm, khu công nghiệp và chế xuất và cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về công tác ATVSLĐ, thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Trong thời gian tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ, Thành phố sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua về ATVSLĐ và nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Phối hợp với chính quyền đồng cấp phát động các phong trào thi đua về ATVSLĐ qua đó thúc đẩy sự tham gia của người sử dụng lao động và người lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ…

Đồng thời tổ chức tập huấn kiến thức về ATVSLĐ và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động cũng như các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ.

LĐLĐ TP cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ, tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề hướng theo chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019.

Minh Anh