Hà Nội phê bình một số địa phương chưa thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ

22/09/2018

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội đã phê bình UBND các quận, huyện: Thanh Xuân, Đông Anh, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thường Tín, Ba Vì chưa có báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn giai đoạn 2017-2020.

Đồng thời, giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án chuyển đổi từng chợ theo Kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao của các hộ kinh doanh, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện theo quy định tại Điều 3, Quyết định 12/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch, nêu những khó khăn vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh mới trong quá trình triển khai gửi Sở Công Thương trước ngày 05/10/2018 để hướng dẫn và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Lao động Thượng binh và xã hội, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt.

Minh Hương