Hà Nội sẽ xin cơ chế đặc thù để phát triển các huyện lên quận

19/02/2019

(Chinhphu.vn) - Thông tin về phiên họp tập thể tháng 2/2019, UBND TP. Hà Nội cho biết Thành phố sẽ báo cáo, xin ý kiến Chính phủ cho phép Hà Nội được áp dụng cơ chế đặc thù về tài chính để tạo nguồn lực đầu tư giúp các huyện phát triển lên quận.

Liên quan đến Đề án đầu tư, xây dựng các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh trì thành quận vào năm 2020, UBND TP. Hà Nội cho biết, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy cho phép các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, xây dựng Đề án đầu tư, xây dựng 3 huyện thành quận và trên cơ sở báo cáo của các huyện, UBND Thành phố nhận định dự thảo Đề án đã được xây dựng công phu, chi tiết, đánh giá toàn diện tình hình tại mỗi địa phương, đồng thời bám sát các tiêu chí của quận, của phường.

Tuy nhiên, hiện nay các huyện cần giải quyết một số tiêu chí chưa đạt để đủ điều kiện chuyển thành quận như: Cân đối thu chi ngân sách, đầu tư hạ tầng khung, mật độ đường giao thông đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị, đường đô thị được chiếu sáng, đất cây xanh công cộng…

Vì vậy, UBND Thành phố thống nhất quyết định Hà Nội sẽ báo cáo, xin ý kiến Chính phủ cho phép Hà Nội được áp dụng cơ chế đặc thù về tài chính để tạo nguồn lực đầu tư giúp các huyện phát triển lên quận.

Hà Nội cũng sẽ kêu gọi đầu tư từ nguồn xã hội hóa thông qua việc thuê tổ chức nước ngoài thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch 3 huyện trên tinh thần giảm mật độ, tăng chiều cao.

Ngoại trừ các tuyến đường đã giao các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của Thành phố triển khai, UBND Thành phố ủy quyền toàn bộ việc triển khai các thủ tục đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn cho 3 huyện thực hiện. Giao UBND các huyện khẩn trương bổ sung, hoàn thiện danh mục các dự án đầu tư công vào cuối tháng 3/2019, phối hợp với các Sở liên quan tổ chức cắm mốc tạo điều kiện cho các huyện giải phóng mặt bằng sạch để thực hiện.

Thành phố cũng giao các huyện khẩn trương rà soát quỹ đất để sớm bố trí đầu tư xây dựng các trụ sở công an phường đảm bảo kịp tiến độ của Đề án đề ra. Triển khai linh hoạt các giải pháp thu hút đầu tư, nỗ lực phủ xanh các con đường, ngõ xóm trên địa bàn. Đẩy mạnh phát động các phong trào trồng cây xanh theo hướng vận động từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân tham gia trồng 01 cây xanh đến năm 2030. Tại các trường học, đôn đốc các nhà trường vận động phụ huynh học sinh tích cực tham gia cùng cộng đồng.

Ngoài ra, các huyện cần tăng cường sử dụng nguồn năng lượng sạch (năng lượng mặt trời) phục vụ chiếu sáng công cộng; giao các huyện khẩn trương triển khai lắp đường ống nước sạch cho các xã, thị trấn.

Để tạo nguồn thu cho ngân sách, UBND Thành phố giao các huyện đẩy mạnh phát triển các dịch vụ, phát triển các cụm công nghiệp sạch, tăng cường thu hút đầu tư về du lịch, phát triển làng nghề; quan tâm việc sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống làm quà lưu niệm cho du khách cũng như đầu tư xây dựng phát triển các thiết chế văn hóa cấp phường.

Hòa An