Hà Nội tập trung phát triển, hiện đại hóa lưới điện

24/03/2019

(Chinhphu.vn) –  UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2019.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, xử lý các trường họp vi phạm hành lang lưới điện còn tồn tại; giải quyêt dứt điểm các trường hợp kéo dài, nguy cơ mất an toàn cao. Ảnh: Minh Anh

Thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện 110, 220, 500kV trọng điểm, cấp bách đảm bảo an ninh năng lượng theo đúng Quy hoạch, Kế hoạch, tiến độ được phê duyệt.

Thực hiện công tác phát triển điện lực năm 2019, Hà Nội sẽ nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý dứt điểm các điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, các hành vi vi phạm về an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành các quy định về giá bán điện, an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Công thương phối hợp Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 theo Kế hoạch được UBND Thành phố ban hành. Tập trung vào việc phát triển, hiện đại hóa lưới điện theo tiêu chí thông minh, hiện đại.

Sở Công thương phối hợp với Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đạt được, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% các cơ sở áp giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở theo đúng định mức. Kiểm tra, hướng dẫn người dân hiểu đúng, rõ ràng, đầy đủ chính sách và thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành trong việc ưu tiên, hỗ trợ ngưởi lao động, sinh viên đi thuê nhà để ở được sử dụng điện theo mức giá sinh hoạt bậc thang.

Về công tác đầu tư xây dựng phát triển lưới điện, thành phố Hà Nội yêu cầu ngành Công thương cần phối hợp Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố để tham mưu, báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, đơn vị tăng cường, tập trung, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ quản lý, đầu tư, phát triển điện lực đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô những năm tới.

Đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triên nông nghiệp - nông thôn; tập trung vào việc giám sát, đôn đốc kết quả đầu tư xây dựnc các trạm biến áp cấp điện cho các xã nông thôn mới, các khu vực quy hoạch sản xuất chuyên canh tập trung, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các cụm điểm công nghiệp làng nghề trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý, phát triển, cung ứng điện, đảm bảo an toàn điện, xử lý kịp thời sự cố, giải quyết kiến nghị của người dân về chất lượng điện và giá bán điện trên địa bàn.

Bố trí đủ quỹ đất thực hiện đầu tư xây dựng trạm biến áp theo đúng Quy hoạch được duyệt, đặc biệt lưu ý tại khu vực lõi trung tâm, khu vực có mật độ đô thị hóa cao để hạn chế chồng chéo, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện các công trình điện.

Chủ trì, phối họp Sở Công Thương và đơn vị liên quan thực hiện rà soát, thanh tra, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh điện, áp giá bán điện nhà trọ, phòng cho thuê trên địa bàn; trong trường hợp đơn vị không đáp ứng quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động điện lực, những tiêu chí vê phát triên hiện đại hóa lưới điện theo Quy hoạch, kiên nghị biện pháp xử lý gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo bàn giao cho đơn vị đủ điều kiện tiếp nhận, quản lý, vận hành và bán điện trực tiếp phục vụ người dân.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, xử lý các trường họp vi phạm hành lang lưới điện còn tồn tại; giải quyêt dứt điểm các trường hợp kéo dài, nguy cơ mất an toàn cao, không đảm bảo yêu cầu về an toàn phòng cháy; đồng thời ngăn chặn kịp thời các vi phạm mới phát sinh trên địa bàn; quản lý chặt chẽ, đảm bào tính chính xác của số liệu liên quan đến công tác đảm bảo an toàn điện trên địa bàn.

Ngoài ra thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình điện và phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định, liên tục cho thành phố Hà Nội.

Công ty điện lực thành phố cũng cần phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện, thị xã trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án, xác định vị trí, hướng tuyến, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công xây dựng công trình điện đảm bào an ninh, an toàn, chất lượng, đúng tiến độ. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện các công trình phát triển lưới điện trên địa bàn Thành phố.

Minh Anh