Hà Nội tiếp tục công khai 125 đơn vị nợ thuế, phí

19/11/2018

(Chinhphu.vn) - Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa tiếp tục công khai trong tháng 11/2018 danh sách 125 đơn vị nợ thuế, phí với số nợ hơn 110 tỷ đồng.

Trong số các đơn vị nợ thuế, có 102 doanh nghiệp nợ thuế, phí (công khai lần đầu) tại kỳ khóa sổ ngày 30/9/2018 với tổng số nợ gần 58 tỷ đồng.

Đứng đầu là công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Hà Nội với số nợ 13,7 tỷ đồng. Tiếp theo là các đơn vị như Công ty cổ phần Dịch vụ và vận tải Bảo Châu nợ 4,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần Phú Mai nợ 3,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sản xuất thép kết cấu và xây dựng Thành Trung nợ 2,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần Alpha M.A.I Việt Nam nợ 2,4 tỷ đồng. Số đơn vị còn lại đều nợ dưới 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo danh sách được Cục Thuế Hà Nội công khai từ các năm trước (năm 2015, 2016 và 2017), thì có tới 23 doanh nghiệp vẫn chây ỳ nợ hơn 53 tỷ  đồng tiền thuế và tiếp tục bị công khai lại trong đợt này. Theo đó, đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 với số nợ tính đến ngày 30/9/2018 là 18 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây dựng 699 nợ gần 10 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 8 nợ hơn 6,1 đồng…

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, Hà Nội đã đăng công khai 1.627 đơn vị nợ tiền thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là 6.350 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 660 doanh nghiệp và dự  án nộp 517 tỷ đồng.

Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, đề xuất các cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế quyết liệt hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư có nguồn tiền nhưng cố tình chây ì, không hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Bích Phương