Hà Nội triển khai các đề nghị của Tổ công tác của Thủ tướng

20/12/2018

(Chinhphu.vn) - Để tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2019, đặc biệt tập trung một số lĩnh vực theo gợi ý của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ với UBND thành phố Hà Nội ngày 22/11/2018, Chủ tịch TP. Hà Nội vừa chỉ đạo các sở, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành chất lượng và tiến độ nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, khẩn trương rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng tiến độ theo Kế hoạch đã được Thủ tướng giao và tham mưu, đề xuất UBND Thành phố việc điều chỉnh thời hạn cho phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt hơn nữa vấn đề quy hoạch, kể cả quy hoạch lõi; đảm bảo quy hoạch phải đồng bộ, phù hợp, theo kịp tốc độ đô thị hóa và yêu cầu phát triển bền vững; đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di sản, di tích lịch sử với phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng quản lý thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành và thực thi công vụ để tạo bước chuyển căn bản trong xây dựng chính quyền điện tử và hướng tới xây dựng thành phố thông minh, nền hành chính hiệu quả, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm và phục vụ; tiếp tục rà soát, đơn giản, cắt giảm các TTHC không cần thiết.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh kiểm tra công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố; nhất là đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ còn gây sách nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển hạ tầng giao thông đô thị, phát triển hệ thống giao thông thông minh phục vụ mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, chính quyền đô thị.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng; Xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc sai phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tăng cường năng lực và trách nhiệm thực thi công vụ của bộ máy thanh tra xây dựng trên địa bàn, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tập trung công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp Luật về bảo bệ môi trường; chú trọng triển khai các dự án đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường, hoạt động quan trắc và kiểm soát nguồn chất thải theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố và Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân về thanh toán điện tử; Cung cấp cho người dân và doanh nghiệp các dịch vụ công thuận tiện, chi phí thấp theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 của Chính phủ.

Ngày 22/11/2018, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tổ Công tác đã có Báo cáo số 456/BC-TCTTTg ngày 04/12/2018, trong đó đánh giá lãnh đạo Thành phố rất tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; công tác chỉ đạo, điều hành luôn chủ động, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo; năm 2018 Thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và tăng cường đối ngoại.

Minh Anh