Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

28/02/2019

(Chinhphu.vn) – Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách, triển khai đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án, công trình. Tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục hành chính, dịch vụ công để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2019. Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12/CTr-UBND ngày 10/01/2019 của UBND Thành phố thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; kiểm tra việc thực hiện giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 của các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã.

Cùng với đó, Thành phố sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ sau Tết. Đôn đốc người lao động bắt tay ngay vào làm việc sau đợt nghỉ Tết để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh. Xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Trong tháng 3, Hà Nội cũng sẽ phấn đấu hoàn thành gieo cấy vụ Xuân theo kế hoạch. Tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu Phi.

Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh đặc biệt trong thời điểm giao mùa. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm lưu thông, vận chuyển, kinh doanh buôn bán tại khu vực các chợ đầu mối, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh. Thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Liên quan đến lĩnh vực văn hóa, Thành phố tiếp tục tổ chức, quản lý tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội; tổ chức thanh, kiểm tra các loại hình dịch vụ, sắp xếp hàng quán, dịch vụ trông giữ xe, đảm bào an toàn giao thông...  phục vụ người dân tham gia lễ hội, du xuân. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các lễ hội trên địa bàn; xử lý nghiêm tình trạng ép giá, chèo kéo khách du lịch, tệ nạn xã hội, cờ bạc, trộm cắp,...

Nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò của các đoàn thể, nhân dân, các cơ quan thông tấn báo chí trong tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận xã hội và sức mạnh của khối đại đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3.

Hà Nội đã triển khai tốt các kế hoạch phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, trọng tâm là xử lý dứt điểm các sai phạm về căng treo biển quảng cáo, băng rôn trái phép trên các tuyến đường; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền người Hà Nội thanh lịch văn minh, thực quy tắc ứng xử nơi công cộng, đặc biệt là trong ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; thực hiện trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn Thành phố về hội nghị, quảng bá hình ảnh Hà Nội khu vực nhà ga sân bay, các tuyến đường trung tâm, và khu vực các khách sạn có đoàn đại biểu hội nghị lưu trú, trụ sở làm việc của hội nghị, báo chí, ...

Minh Anh